Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καρακαλόχορτο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Filago pygmaea

Φωτο: Χαμολιά, Αναγνώριση giout.

Share

You must be logged in to post a comment.