Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Κουφάγκαθο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Σίλυβο το μαριανό (Silybum [...]

Share

Μοσχάγκαθο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Ερύγγιο το κρητικό (Eryngium creticum) και
Ερύγγιο το ? (Eryngium [...]

Share

Αγριαγκινάρα

Οικογένεια: Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Onopordum [...]

Share