Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σέδο (Αμάραντο)

Οικογένεια: Crassulaceae, Dickblattgew?chse / Stonecrops
Σέδο το παράλιο (Sedum littoreum) , Sedum amplexicaule, Sedum eriocarpum, Sedum sediforme και Sedum [...]

Share

Προβάτσα ή αμάραντο

Οικογένεια: Plumbaginaceae, Bleiwurzgew?chse / Thrifts
Limonium [...]

Share

Αμάραντο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Helichrysum [...]

Share