Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Χαμοτριφύλλι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Lotus ? (προς το [...]

Share

Τριφύλλι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Trifolium fragiferum [...]

Share

Οξαλίδα - Τριφύλλι

Οικογένεια: Oxalidaceae, Sauerkleegew?chse / Wood-Sorrels
Oxalis megalorrhiza ή Oxalis pes-caprae [...]

Share