Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Χιτζασκιάρ

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: Χιτζασκιάρ

Κύριες συγχορδίες:

Ι βαθμίδα        re +
IV βαθμίδα      sol -
II βαθμίδα     b mi +
Δευτερεύουσες συγχορδίες:  III βαθμίδα     #  fa -
V βαθμίδα      la + / b5 (b mi + 7 b5)
VII βαθμίδα      # do – b3 /b5  (b mi + 7)
VI βαθμίδα      b si + (b si aug)

Ο δρόμος Χιτζασκιάρ συγγενεύει με το δρόμο Χιτζάζ.
Η διαφορά μεταξύ των μελωδικών γραμμών των δύο δρόμων σημειώνεται στη VII βαθμίδα τους. Στο δρόμο Χιτζασκιάρ η VII βαθμίδα είναι αυξημένη (# do) ενώ δε συμβαίνει το ίδιο και στο δρόμο Χιτζάζ που συναντάται σαν (do).
Η συγχορδία της V βαθμίδας (la + /b5) είναι εναρμόνια με την συνοδό (b mi + 7 b5).

Μάλιστα δε η συγχορδία (b mi + 7 b5) θεωρείται κατά κάποιον τρόπο σαν τη β’ αναστροφή της συγχορδίας (la + /b5) με προσθήκη της τρίτης της συγχορδίας.

Η συγχορδία της VII βαθμίδας (# do – b3 /b5) είναι εναρμόνια με τη συγχορδία (b mi +7). Μάλιστα δε η συγχορδία (b mi +7) θεωρείται κατά κάποιον τρόπο σαν την α’ αναστροφή της συγχορδίας (# do – b3/b5)

Οπως στο δρόμο Νιαβέντ έτσι και στο δρόμο Χιτζασκιάρ οι συγχορδίες των βαθμίδων II – VII – V δηλαδή (b mi +) – (b mi +7) – (b mi +7 /b5) ακούγονται σαν «συνέχεια» και προετοιμάζουν την πτώση στην Δευτερεύουσα συγχορδία της VI βαθμίδας (b si +).

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.