Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Παναγιόχορτο

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Teucrium [...]

Share

Ανωνίδα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Ononis reclinata, Ononis spinosa και Ononis viscosa subsp [...]

Share

Μολοχία

Οικογένεια: Μαλβίδες (Malvaceae, Malvengew?chse / Mallows)
Κόρχορος ο λαχανήρος (Corchorus [...]

Share

Μελίλωτος

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Μελίλωτος ο φαρμακευτικός (Melilotus [...]

Share

Ανθυλλίδα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Anthyllis [...]

Share

Αγριολίναρο

Οικογένεια: Linaceae, Leingew?chse / Linseeds
Λίνο το διετές (Linum [...]

Share

Εφέδρα

Οικογένεια: Εφεδρίδες (Ephedraceae, Meertr?ubchengew?chse / Joint Pines)
Ephedra [...]

Share

Κράταιγος

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Crataegus [...]

Share

Κρόκος

Οικογένεια: Ιριδίδες (Iridaceae, Irisgew?chse / Irises)
Κρόκος ο ήμερος (Crocus [...]

Share

Κουμαριά

Οικογένεια: Ερεικίδες (Ericaceae, Heidekrautgew?chse / Heathers)
Άρβουτος η κοινή (Arbutus [...]

Share

Αλόη

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)
Aloe vera ή Aloe [...]

Share

Δαφνούλα

Οικογένεια: Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles
Catharanthus roseus ή Vinca [...]

Share

Περδικάκι

Οικογένεια: Ουρτικίδες (Urticaceae, Brennesselgew?chse / Nettles)
Ελξίνη η ιουδαϊκή (Parietaria [...]

Share

Ακονιζιά

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σϋνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Διτρίχια η ιξώδης (Dittrichia [...]

Share

Αγριοκαρδαμούδα

Οικογένεια: Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)
Capsella [...]

Share

Βάλσαμο

Οικογένεια: Hypericaceae, Johanniskrautgew?chse / St.John’s Worts
Hypericum [...]

Share

Πικροδάφνη

Οικογένεια: Αποκυνίδες (Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles)
Νήριον το ολέανδρον (Nerium [...]

Share

Αγριάδα

Οικογένεια: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)
Αγρόπυρον το έρπον (Agropyrum [...]

Share

Κρεμμύδι

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)
Άλλιον το κρόμμυον (Allium [...]

Share

Κάρδαμο

Οικογένεια: Σταυρανθη ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)
Λεπίδιον το ήμερον (Lepidium [...]

Share

Τριβόλι

Οικογένεια: Zygophyllaceae
Tribulus [...]

Share

Ντατούρα

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)
Datura [...]

Share

Μουτρούνα

Οικογένεια: Acanthaceae, Akanthusgew?chse / Acanthus
Acanthus [...]

Share

Περικοκλάδα

Οικογένεια: Κονβολβουλίδες (Convolvulaceae, Windengew?chse / Bindweeds)
Κονβόλβουλος ο αρουραίος (Convolvulus [...]

Share

Ρετσινολαδιά

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)
Ρίκινος ο κοινός (Ricinus [...]

Share