Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Φαβίδες ή Χεδρωπά

Ονομάζονται έτσι επειδή ο καρπός τους είναι χέδρωψ ή, όπως ονομάζεται αλλιώς, λοβός. Επίσης το όνομα ψυχανθή παραπέμπει στο πεταλουδόμορφο σχήμα των ανθέων. (Πεταλούδα = ψυχή)

Διακρίνονται στις παρακάτω υπο-οικογένειες:
Υποοικογένεια: Μιμοζίδες (Ακακία DSCN8273, Γαζία DSCN5705 mikri, Ακακία Κωσταντινουπόλεως DSCN9478, Μιμόζα DSCN7344)
Υποοικογένεια: Παπιλιονίδες ή Ψυχανθή (Σπάρτο DSCN0337 , Βίκος DSCN2659, Αγριομπίζελο DSCN5024, Κουκιά DSCN2639, Ρεβυθιά, Φασολιά DSCN9784, Φακή, Τριφύλλι Trifolium nigrescens, Μηδική Medicago arborea, Ψωραλέα DSCN8020 , Ασπάλλαθος DSCN3048, Εχίνωπας DSCN9148 smallΑνθυλλίδα DSCN4180, Μελίλωτος DSCN4132 mikri, Λαθούρι DSCN3382, Ανωνίδα DSCN5367, Αχινοπόδι Genista acanthoclada, Χαμοτριφύλλι DSCN8556, Τριγονέλλα T. esculenta, Κορονίλλα DSCN8616, Αλογοθύμαρο DSCN3289, Βρωμοκλάδι DSCN7558 crop, Πεταλόχορτο DSCN8788 crop, Ονοβρυχίδα DSCN2781 crop)
Υποοικογένεια: Καισαλπινιίδες (Χαρουπιά άνθος θηλυκού , Κουτσουπιά DSCN8285, Παρκινσόνια DSCN9484, Κάσσια DSCN1939)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Share