Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Όλες οι ασκήσεις του βιβλίου μαθητή και όχι μόνο μέσα από μια διδακτική πρόταση συναδέλφου.

 

Εξερευνώτας τον κόσμο του Βυζαντίου

Ένα διαδικτυακό ταξίδι στον άγνωστο κόσμο του Βυζαντίου θα πραγματοποιείται μέσα από την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) με τίτλο «Εξερευνώτας τον κόσμο του Βυζαντίου». Η πλατφόρμα παρέχει στοχευμένο ψηφιακό περιεχομένο για την ανάδειξη της κληρονομιάς του Βυζαντινού πολιτισμού μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές προβάλλουν και πληροφορούν για μνημεία, κινητά και ακίνητα, για προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα, επιτεύγματα, αλλά και όψεις καθημερινής ζωής του βυζαντινού πολιτισμού. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι δίγλωσσο, ελληνικά και αγγλικά.

 

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά

 

Χάρτες Βυζαντινής περιόδου