Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Αποδελτίωση ερωτηματολογίου "Διερεύνηση Επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της 4ης Εκπ/κής Περιφέρειας Φθιώτιδας"


 

Φύλο

 

 

Πόσα έτη συνολικά έχετε σαν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

 

 

Επιλέξετε μια από τις παρακάτω μεθόδους υλοποίησης θεωρητικών επιμορφωτικών συναντήσεων

 

 

Πόσο σας βοήθησαν τα θεωρητικά σεμινάρια επιμόρφωσης τα οποία υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα

 

 

Πόσο σας βοήθησαν στην καθημερινή πρακτική οι επιμορφώσεις βιωματικού χαρακτήρα;

 

 

Πόσο σας βοήθησαν τα εργαστήρια με θέματα τη χρήση των ΤΠΕ στη καθημερινή διδασκαλία σας στο σχολείο

 

 

 

Πως θα χαρακτηρίζατε συνολικά τις επιμορφώσεις που υλοποίησε ο Σχολικός Σύμβουλος

 

 

Σε τι βαθμό εφαρμόσατε τις γνώσεις από επιμορφώσεις θεωρητικού χαρακτήρα

 

 

Σε τι βαθμό σας βοηθά στην άτυπη επιμόρφωσή σας το υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχ. Συμβούλου

 

 

 

Ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά θέματα που θα θέλατε να επιμορφωθείτε για το σχολικό έτος 2014-15