Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Τηλεοπτικές συνεντεύξεις  για επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα από το Σχολικό Σύμβουλο.

 

Living Room 04-02-2024 Οι εκπαιδευτικοί στο μικροσκόπιο των γονέων

 

Living Room 02-02-2020 Δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου

 

Living Room 15-06-2019 Παιδί και εξωσχολικό βιβλίο (μέχρι 26.50')

 

Living Room 22-04-2017 H αξία και η σημασία του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού (από 25.30΄? 49.23΄)

 

Living Room 28-1-2017  Η σωματική τιμωρία ως μέσον πειθαρχίας & διαπαιδαγώγησης;

 

dimitr

Living Room 19-11-2016  Σχολικές φοβίες.

 

Living Room 22-10-2016  Η σχολική προσαρμογή των παιδιών. Ο ρόλος των γονέων.

 

Living Room 19-6-2016 Η μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο και το δημοτικό στο γυμνάσιο. (από 21' 36'') (Β Μέρος)

 

Living Room 30-5-2016 Η μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο και το δημοτικό στο γυμνάσιο. (από 25' 25'')

 

Living Room 23-4-2016 Μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση. (Β Μέρος)

 

Living Room 26-3-2016 Μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση. (Α Μέρος)

 

Living Room 23-1-2016 Το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

Living Room 15-11-2015  Η κατ΄οίκον εργασίες του μαθητή. (από 27΄  28΄΄)