Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Νέα ελληνική


Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας

 

Λεξικό: συνώνυμα και συγγενικά (1931)

 

Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας


Αρχαία ελληνική

 

Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών

 

Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της Αττικής Διαλέκτου (Λεξικό, 1902)

Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής


Λογοτεχνία

 

Λεξικό λογοτεχνικών όρων

Λεξικό Σολωμού


Θέατρο


Γαλλο-Ελληνικό Θεατρικό Λεξικό


Οικονομία


Αγγλοελληνικό Λεξικό Ευρωπαϊκών και Χρηματοοικονομικών Όρων (679 σελ.)

Λεξιλόγιoν Τεχνικών Όρων εις τέσσαρας γλώσσας

The GPS Dictionary

Γαλλοελληνικόν λεξικόν των ναυτικών όρων, 1898

Αγγλοελληνικό λεξιλόγιο όρων βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας


Σπάνια / παλαιά λεξικά


Λεξικόν τετράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν, 1834. Vocabulaire Francais-Anglais, Grec moderne et Grec Ancien

Vocabolario italiano e greco / Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν (1832)

Γαλλοελληνικόν λεξικόν των ναυτικών όρων, 1898

Λεξικόν της αλβανικής γλώσσης, Kωνστ. Xριστοφορίδης (1904)

A Greek and English Lexicon 1940

Νέον λεξικόν Ιταλικο-Γραικικόν (1792).Vocabolario Italo ? Greco (Accademia della Crusca, 1792)


Θρησκεία


GREEK DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT

A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D., with an Account of the Principal Sects and Heresies.

Vocabolario greco-italiano del Nuovo Testamento. Eλληνο-Ιταλικό Λεξικό της Καινής Διαθήκης

A Dictionary of Muslim Philosophy