Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς την υλοποίηση:

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων και ο βαθμός ελευθερίας ως προς τον αριθμό και το περιεχόμενο.
Η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων της περιοχής καθώς επίσης και ο ¨καλός και καθόλου κουραστικός τρόπους παρουσίασης και υλοποίησης¨ της εκπαιδευτικής συνάντησης.
Τα καινοτόμα προγράμματα λειτούργησαν ως κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών για ένταξη και υλοποίηση νέων δράσεων στη νέα σχολική χρονιά..
Η κατανόηση της ¨σημασίας της επιμόρφωσης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία ¨ αλλά και των καλών πρακτικών αποτελούν ¨οάσεις πολιτισμού¨ ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές.
Η αλλαγή της οπτικής και της στάσης του εκπαιδευτικού σχετικά με την μαθησιακή διαδικασία κάτι που βοηθά στην εξοικείωση με νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Η ποικιλία προγραμμάτων από πλευράς περιεχομένου, διδακτικών προσεγγίσεων και μαθησιακού επιπέδου
Η ενημέρωση ? παρουσίαση προγραμμάτων και καλών πρακτικών, προκάλεσε προβληματισμό για ανάληψη πρωτοβουλιών για τα επόμενα σχολικά έτη.
Οι σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την δομή - παρουσίαση των προγραμμάτων αλλά και η όλη διοργάνωση ήταν πολύ επιτυχημένη.
Το σεμινάριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου ως προς τη δομή και την μορφή υλοποίησης.
Τα καινοτόμα προγράμματα αποτελούν την βάση για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, συμμετοχικότητας και αμοιβαιότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών και οδηγούν στο χτίσιμο του Νέου Σχολείου..
Η αποκέντρωση αναφορικά με τον τόπο υλοποίησης συνέβαλε στην καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Η παρουσίαση των προγραμμάτων λειτούργησε ως ευκαιρία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπ/κών.
Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών και η αστείρευτη διάθεση να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. " ? το ότι είδαμε τη δουλειά των συναδέλφων".
Η παρουσίαση των προγραμμάτων και πρακτικών από τους ίδιους τους δασκάλους, η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών, ο διάλογος .και η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και σκέψεων των εκπ/κών.
Τα καινοτόμα προγράμματα συμβάλλουν στην κατανόηση από τους μαθητές των γνωστικών αντικειμένων και ανάπτυξη προυπαρχουσών γνώσεων ? δεξιοτήτων.
Η ευκαιρία της συνάντησης πολλών εκπαιδευτικών και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και η πιθανή στο μέλλον συνεργασία ανάμεσά μας.
Μέσα από την ανάδειξη των καινοτόμων προγραμμάτων υιοθετούνται νέα ιδέες και πρακτικές.
Οι μαθητές εμπλέκονται σε βιωματικές δράσεις , συμμετοχικές διαδικασίες και αποκτούν πρόσθετες μαθησιακές εμπειρίες.
Η διαθεματική προσέγγιση που τα καινοτόμα προγράμματα υιοθετούν συμβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση της νέας γνώσης.
Η πολυμεσική παρουσίαση που επιλέχτηκε από τους συναδέλφους για να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προγράμματα.
Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
Δίνεται η ¨ευκαιρία¨ στον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει το προφίλ των μαθητών του και να ¨αλλάξουν οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών προς το καλύτερο¨.
Η "μοναδικότητα" του κάθε προγράμματος παρά τις κοινές αρχές που συνυπήρχαν.

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Η κατάχρηση του χρόνου παρουσίασης από κάποιους ? ελάχιστους συναδέλφους που δεν τήρησαν την προκαθορισμένη διάρκεια παρουσίασης που απέβη σε βάρος όλων εκείνων τη σεβάστηκαν.
Ο σχολιασμός από κάποιους συναδέλφους των προγραμμάτων υπήρξε επιφανειακός και διεκπεραιωτικός .
Η έλλειψη σεβασμού από κάποιους συναδέλφους που συζητούσαν μεταξύ τους !!!
Η προσπάθεια ¨ανάδειξης¨ κάποιων συγκεκριμένων σχολείων.
Ο σχετικά πολύ μεγάλος αριθμός εισηγήσεων από τους εκπαιδευτικούς.
Η μη κατανόηση από κάποιους συναδέλφους της σημασίας και των στόχων της εκπαιδευτικής συνάντησης αλλά και η προσπάθεια μιας συνδικαλιστικής ¨αξιοποίησης¨ μιας κατά τα άλλα καθαρά παιδαγωγικής συνάντησης. «?. Κάποιοι συνάδελφοι, μπέρδεψαν τον ¨χώρο¨ του σεμιναρίου και νόμισαν ότι είναι συνδικαλιστική συνέλευση».
Ο χρόνος και ο χώρος υλοποίησης της συνάντησης.
Να παρουσιάζεται κάθε φορά ένα πρόγραμμα από κάθε σχολείο και όχι πολλά από ένα σχολείο.
Αν και οι παρουσιάσεις χαρακτηρίστηκαν ως ¨καινοτόμες¨ στην πραγματικότητα άτυπα ¨αυθόρμητα¨ εφαρμόζονται εδώ και χρόνια από πολλούς συναδέλφους.
Τα αδύνατα σημεία του σεμιναρίου ? που αν υπήρξαν τέτοια ? δεν νομίζω ότι επηρέασαν την καλή ενημέρωση που μας παρείχε το σεμινάριο αφού ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προσδοκίες μας. Τα όποια α δυνατά σημεία σχετίζονται με την φασαρία ¨από πίσω¨, οι εκτός θέματος συζητήσεις και η ατεκμηρίωτη ? σιωπηρή ? κριτική από συναδέλφους.
Κάποιες προσπάθειες από κάποιους συναδέλφους να ¨πρωταγωνιστούν¨ στην παρουσίαση ενώ οι αληθινοί πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές.
Η ενδεχόμενη κούραση εξαιτίας της πολύωρης διάρκειας του σεμιναρίου.
Ο περιορισμένος χρόνος για το σεμινάριο.
Δεν υπήρχαν αδύνατα σημεία?. Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, σύντομες και περιεκτικές με εναλλαγές θεμάτων.
¨?. Όλα καλά η ζέστη μόνο¨.

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Να προηγείται η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα που αφορούν τον τρόπο πραγματοποίησης και προσέγγισης των προγραμμάτων. αλλά και να ενισχύεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Η πραγματοποίηση της σχετικής ημερίδας να εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό και να είναι προαιρετική για να την παρακολουθούν εκείνοι που πραγματικά ενδιαφέρονται
Διασφάλιση των σχετικών προϋποθέσεων όπως, υλικοτεχνική υποδομή, διαθέσιμος χρόνος στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ο παρουσιάσεις προγραμμάτων να λειτουργούν ως ¨παραδείγματα προς μίμηση¨ για τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Λιγότερες και ενδεικτικές παρουσιάσεις προγραμμάτων από τους συναδέλφους σε επίπεδο ολόκληρης της περιφέρειας του Σχολικού Συμβούλου.
Ως εκπαιδευτικοί να αλλάξουμε ¨νοοτροπία¨ να ¨εγκαταλείψουμε τα στενά όρια της τάξης¨ αλλά και το κράτος να αναλάβει την υποχρέωση να ¨δημιουργήσει σύγχρονα σχολεία και εκπαιδευτικούς¨
Η διάχυσή του προγράμματος μέσα στην σχολική χρονιά , να γίνεται δηλαδή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο ενδιάμεσο για προβληματισμό και επίλυση αποριών αλλά και στο τέλος ως απολογισμός.
Να υπάρχει η διατμηματική ? διαταξική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου αλλά και άλλων σχολικών μονάδων.
Τα καινοτόμα προγράμματα και οι καλές πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία και από όλους τους εκπαιδευτικούς, αφού η ελευθερία υλοποίησής και η δημιουργικότητα δημιουργούν ένα όμορφο κλίμα που ενώνεις εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Τα καινοτόμα προγράμματα πρέπει να γίνονται από όλους και παντού. Με συνεργασίες τάξεων και σχολείων αλλά χωρίς να είναι σε βάρος άλλων μαθημάτων?. Τα θέματα να επιλέγονται από τους μαθητές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να έχουν ως στόχο την αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς και πολιτιστικής ενίσχυσης των μαθητών και όχι την θετική αξιολόγηση και προβολή του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων πρέπει να είναι πιο συνοπτικές με στόχο τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διαθεματικότητας - πρότζεκτ και καινοτόμες δράσεις επιβάλλει ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών.
Να πραγματοποιηθεί σχετική επιμόρφωση εκπ/κών και δημιουργών σε θέματα ΤΠΕ, όπως εκπαιδευτικών εργαλείων, λογισμικά παρουσίασης, movie maker, κ.λ.π. .
Καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν στη διάθεση τους επαρκή χρόνο για προετοιμασία.
Καθιέρωση ημέρας-σεμιναρίου για την έκθεση των προγραμμάτων των σχολικών μονάδων ώστε οι εκπ/κοί να είναι προετοιμασμένοι για την προβολή των προγραμμάτων τους.
Τα καινοτόμα προγράμματα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, υιοθετώντας ευέλικτες μορφές υλοποίησης από πλευράς εκπαιδευτικών έστω και αν η διδακτέα ύλη πιέζει και δεν επιτρέπει συχνά στους εκπαιδευτικούς πράγματα που οι ίδιοι επιθυμούν.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ