Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

 Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς την υλοποίηση:

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

τα εποπτικά μέσα, ο χώρος και ο χρόνος
λίγα άτομα, ανταλλαγή απόψεων, ενεργητική συμμετοχή
ομάδες
η έμπρακτη εφαρμογή της τεχνολογίας με απλό και κατανοητό τρόπο
η μεταδοτικότητα του επιμορφωτή
η παρουσίαση εργαλείων
η προβολή δειγματικής διδασκαλίας

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

μικρός χώρος, ήταν αργά προς το τέλος της σχολ. χρονιάς
ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες
περισσότερος χρόνος, υπολογιστές για κάθε εκπ/κό
η εισαγωγή- παρουσίαση του ΔΠ (πολλές επαναλήψεις στα ίδια σημεία με άλλα λόγια)

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

καλά, συχνή επανατροφοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή
απαραίτητα
να γίνονται εκτός ωραρίου
μεγαλύτερη ενεργητική συμμετοχή των εκπ/κών με χρήση από τους ίδιους του ΔΠ

 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το σεμινάριο