Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Με αφορμή τη σχετική διάσταση αλλά και το διαφορετικό κάθε φορά νόημα και περιεχόμενο που δίνεται στον όρο συνεργασία σχολείου, οργανώνεται από το Σχολικό Σύμβουλο της 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φθιώτιδας, Δημητρακάκη Κων/νο, επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα: Οικογένεια και Σχολείο ? Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια
Στόχος των σεμιναρίων επιμόρφωσης είναι η συνοπτική, κριτική παρουσίαση όλων των παραμέτρων που συγκροτούν και αφορούν τη σύνδεση του σχολικού και του οικογενειακού πλαισίου. Επιπρόσθετα, η ανάδειξη των διαφορών στην αντίληψη της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, είναι σημαντική για την κατανόηση των μορφών που λαμβάνει αυτή η συνεργασία στην εκπαιδευτική πρακτική αλλά και της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή .
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν με βάση το συνημμένο πίνακα και είναι υποχρεωτικά, σύμφωνα με το Π.Δ.201/ Άρθρο 14 αλλά και σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 1566/85. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στα σχολεία της 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φθιώτιδας και την συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση το Ω. Π. του σχολείου, παρευρίσκονται στην σχολική μονάδα. Η διάρκειά τους ορίζεται από: 08.30 έως 13΄30.
Ο Σχολικός Σύμβουλος
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος

 

Α/Α  ΗΜ/ΝΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΣΚΟΠΟΣ
 1  07/5/2015  5ο  &  24ο  Δ .Σ.  ΛΑΜΙΑΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 2  12/5/2015  13ο  Δ .Σ.  ΛΑΜΙΑΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 3  13/5/2015  2ο  Δ .Σ.  ΛΑΜΙΑΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 4  19/5/2015

 Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ - ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ- Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΑΡΑΣ

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 5  26/5/2015

 22ο  Δ .Σ.  ΛΑΜΙΑΣ

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ