Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Νέες Τεχνολογίες

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης (15/11/2017), λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., τα σχετικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος όγκος μηνυμάτων ? αιτημάτων που έχουν συσσωρευθεί στην Υπηρεσία Help Desk και να καταστεί δυνατό όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

 

Περισσότερα...

 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 ? Μαρτίου 2018.


Περισσότερα...

 

 

Σε συνέχεια της επιτυχούς διεξαγωγής με τη συμμετοχή 5.200 εκπαιδευτικών, της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος ? Ιούνιος 2017), στην οποία η συμβολή σας ήταν καθοριστική, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι των στοιχείων τεκμηρίωσης των προγραμμάτων (φάκελοι φυσικού αντικειμένου) και στις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης και αποπληρωμής, για τις οποίες θα ενημερωθείτε με ξεχωριστό μήνυμα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες προετοιμασίας για τις επόμενες δύο περιόδους επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς (2η και 3η περίοδος επιμόρφωσης, διαδοχικά), προκειμένου να καλυφθούν αφ? ενός η αυξημένη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η οποία εκφράστηκε με την υποβολή 15.773 αιτήσεων συμμετοχής για τον παραπάνω αριθμό θέσεων της 1ης περιόδου, αφ? ετέρου οι σχετικοί στόχοι του έργου (30.000 εκπαιδευτικοί).

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, σύντομα θα δημοσιευθεί η σχετική Πρόσκληση προς τα ΚΣΕ, η οποία προβλέπεται να αφορά και τις δυο επόμενες διαδοχικές περιόδους επιμόρφωσης της παρούσας σχολικής χρονιάς, ώστε τα μαθήματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης να ξεκινήσουν πριν το τέλος του έτους και της 3ης περιόδου εντός του Μαρτίου 2018.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται πλέον με συχνότητα ενός 3-ώρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, και επομένως το επιμορφωτικό πρόγραμμα Β1 επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, θα ολοκληρώνεται εν γένει σε 12 εβδομάδες. Για τους επιμορφωτές που επιθυμούν, θα δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν μέχρι 4 προγράμματα (ή το ισοδύναμο 4 προγραμμάτων σε διδακτικές ώρες) ανά περίοδο επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν κατάλληλη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (μέχρι 12 ώρες ανά εβδομάδα).

Για πρώτη φορά στις ερχόμενες περιόδους επιμόρφωσης, προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενσωματώνουν χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης (blended learning). Η εφαρμογή χαρακτηριστικών μεικτού μοντέλου στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν με επιμορφωτικά προγράμματα γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» επιμόρφωσης, είτε (α) γιατί δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων επιμορφωτών για όλες τις συστάδες κλάδων εκπαιδευτικών, είτε (β) γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικό πλήθος επιμορφούμενων (πχ. σε μικρά νησιά δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών). Τα προγράμματα αυτά, τα οποία δεν θα υπερβούν το 35% του συνολικού πλήθους των προς υλοποίηση προγραμμάτων, θα περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε. (όπου ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.).

Συνεπώς, στις ερχόμενες περιόδους επιμόρφωσης, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του Κ.Σ.Ε. (Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και τη «συστάδα» κλάδων εκπαιδευτικών, θα υλοποιηθούν οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων:

Ι. Προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης (όπως γίνονταν μέχρι τώρα), τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε., με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, με τοπικούς επιμορφωτές και επιμορφούμενους (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού).

ΙΙ. Προγράμματα με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, δύο τύπων:

α. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν συνδυασμό δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης) ως εξής:

? δέκα (10) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα, καθώς και

? δύο (2) τρίωρες δια ζώσης συνεδρίες που θα λαμβάνουν χώρα στο Κ.Σ.Ε. σε ένα σαββατοκύριακο (μία το Σάββατο και μία την Κυριακή), οπότε ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων τοπικών επιμορφωτών (σε επίπεδο Γεωγραφικού Νομού), με επιμορφωτές από άλλους Νομούς (αποκλειστικά) και θα αφορούν τοπικούς επιμορφούμενους.

β. Προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, δηλαδή δώδεκα (12) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες (με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης), με συχνότητα εν γένει μία την εβδομάδα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται για να εξυπηρετήσουν κυρίως επιμορφωτικές ανάγκες νησιωτικών περιοχών (πχ. Κυκλάδες), με επιμορφωτές είτε τοπικούς (ό,που υπάρχουν διαθέσιμοι) είτε από άλλους Νομούς και εν γένει επιμορφούμενους προερχόμενους κυρίως από διαφορετικά νησιά.

Για τη διεξαγωγή των δια ζώσης συνεδριών στα προγράμματα «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του επιμορφωτή στον τόπο του Κ.Σ.Ε. του προγράμματος. Τουναντίον, δεδομένης της δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης, παύει στο εξής η δυνατότητα αποζημίωσης αυθημερόν μετακινήσεων επιμορφωτών σε γειτονικούς νομούς, για την παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα επικείμενα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., τη γεωγραφική κατανομή και το πλήθος ανά «συστάδα», καθώς και άλλες λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στη σχετική Πρόσκληση.

Επίσης, προβλέπεται εξ αποστάσεως προετοιμασία ? σύντομη εκπαίδευση των επιμορφωτών στα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης.

Τέλος, για τον καλύτερο προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών προετοιμασίας και την οργάνωση των επιμορφωτικών περιόδων, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) της Πράξης και συγκεκριμένα:

? Να επικαιροποιήσετε τυχόν προσωπικά ή υπηρεσιακά στοιχεία σας που έχουν αλλάξει πχ. θέση απασχόλησης, τόπο κατοικίας, ιδιότητα στελέχους (ιδίως για τα στελέχη εκπαίδευσης, ώστε να περιληφθούν στην σχετική υπουργική απόφαση παροχής άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου) (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis --> επιλογή "Διαχείριση Στοιχείων"). Επίσης, καλείσθε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην υπηρεσία " href="http://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk?lang=el" target="_blank">Help Desk του έργου, για τυχόν νεο-αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, ιδίως στην περίπτωση που αυτοί επηρεάζουν το ύψος της ωριαίας αμοιβής απασχόλησής σας στα προγράμματα επιμόρφωσης.

? Να δηλώσετε πληροφορίες σχετικές με την ανάληψη επιμορφωτικού έργου στις εν λόγω περιόδους επιμόρφωσης και ειδικότερα:

o Να δηλώσετε τον/ τους νομούς στους οποίους έχετε τη δυνατότητα να παράσχετε επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης. (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis --> επιλογή: "Διαχείριση Επιμόρφωσης" -> "Επιλογή Νομών Εργασίας")

o Να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να παράσχετε επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης.

Ειδικά οι επιμορφωτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στις επικείμενες περιόδους θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερώσουν τα στοιχεία τους και την φόρμα απογραφής μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διαθέτουν στο πληροφοριακό σύστημα (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis --> επιλογή: "Διαχείριση Στοιχείων" -> "Λοιπά Στοιχεία").

Είναι σημαντικό για την οργάνωση των νέων περιόδων επιμόρφωσης, να έχουμε τα στοιχεία αυτά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και γι? αυτό, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη συμπλήρωσή τους.

Σας ευχόμαστε καλή σχολική και επιμορφωτική χρονιά!

--
Είμαστε στη διάθεσή σας,
Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης
Ι.Τ.Υ.Ε. - "Διόφαντος"
'Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β? επιπέδου Τ.Π.Ε.)'
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020).

 

Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης - κατανομής των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β? επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ? Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Περισσότερα

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αναρτήθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β? επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020) ανακοίνωση σχετική με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΚΣΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης κατά την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Π177/24-02-2017).


Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ: http://e-pimorfosi.cti.gr/anakoinoseis/19-paradosiako-montelo/95-prosklisi-kse-1st-prd-20170224 και έχει τίτλο: Πρόσκληση ΚΣΕ ? 1η Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε..