Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος


Ο Κωνσταντίνος Δημητρακάκης (γεννήθηκε στο Κλειστό Ευρυτανίας) είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, διπλωματούχος ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MASTER στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας και αντίστοιχο τίτλο σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ στο Manchester University στη Μ. Βρετανία και είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος κατάρτισης στους υπολογιστές (ECDL) από το 2002. Είναι ενταγμένος στα Μητρώα Εκπαιδευτών & Αξιολογητών του ΕΚΕΠΙΣ, του ΕΚΔΔΑ, ΚΕΕΝΑΑΠ. - ΙΔΕΚΕ ΥΠΕΠΘ και Πιστοποιημένος από το ΥΠΕΠΘ ως επιμορφωτής Β? Επιπέδου στις ΤΠΕ. Διαθέτει πιστοποιημένη γλωσσομάθεια σε Ξένες Γλώσσες. (Σουηδικά - Αγγλικά ).


Συμμετείχε σε σειρά από σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό όπως Kohtla-J?rve - Estonia, Lisbon ? Portugal, Chemnitz ? Zwickau - Germany, Uppsala - Sweden, Istanbul - Turkey. Υπήρξε συνεργάτης του Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου: «Multimedia Young-Children Thesaurus for Educational Purposes» (MYTHE).


Δίδαξε την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα στα τμήματα μητρικής γλώσσας σε σχολεία της Σουηδίας από το 1986 έως το 1992. Υπηρέτησε την εκπαίδευση από διάφορες θέσεις, Διευθυντής Σχολείου, Προωθητής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Στερεάς Ελλάδας σε θέματα εκπαίδευσης (Comenius), Συντονιστής στο δίκτυο διακίνησης εκπαιδευτικών πληροφοριών Ε.Ε. (Eurydice), Επιμορφωτής εκπαιδευτικών, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης από το 1998, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και Διευθυντής στο ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ.


Δημοσίευσε σειρά επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, συμμετείχε με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, οργάνωσε συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων με θέματα εκπαίδευσης.