Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Η εμπειρία των  διοργανωτών και των επιμορφωτών.

Η πρακτική μορφή και η αυτενέργεια των εκπαιδευτικών.

Η διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών, το εποπτικό υλικό και τα παιχνίδια.

Το κατάλληλο υλικό.

Το πρακτικό κομμάτι του σεμιναρίου.

Οι εισηγήσεις και η παρουσίαση λογισμικών.

Η εκμάθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας.

Κατάλληλος χώρος.

Η ενημέρωση σε ΤΠΕ.

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο χρόνος.

Κακή ακουστική αίθουσας.

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να διερευνηθούν περισσότερο οι προϋποθέσεις για ένα καλό και αποδοτικό σεμινάριο.

Να γίνονται πιο συχνά, στην αρχή της χρονιάς και για κάθε τάξη ξεχωριστά.

Να γίνουν σεμινάρια πάνω σε ειδικά προβλήματα (Επιθετική συμπεριφορά, δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες.

Πρόταση για ζωντανές παρουσιάσεις με μαθητές.