Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Εισαγωγικό σημείωμα

 

 

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Εφαρμογής της Στρατηγικής

 

 

Παράρτημα Δραστηριοτήτων Προαγωγής της Αυτοεκτίμησης (Δημιουργικό παιχνίδι, Χειροτεχνία, Κατασκευές, Ζωγραφική, Παιχνίδι Ρόλων) προς τον Εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή μέσα στην Τάξη

 

 

Παράρτημα Δραστηριοτήτων Προαγωγής της Αυτοεκτίμησης  (Δημιουργικό παιχνίδι, Χειροτεχνία, Κατασκευές, Ζωγραφική, Παιχνίδι Ρόλων) προς τον Εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή μέσα στην Τάξη

 

 

Εγχειρίδιο-Οδηγός προς τον Εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή μέσα στην Τάξη Δραστηριοτήτων στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

 

 

Εγχειρίδιο-Οδηγός προς τον Εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή μέσα στην Τάξη Δραστηριοτήτων στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής