Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Στα παρακάτω links που παραπέμπουν στους φορείς του Δικτύου μπορείτε να βρείτε επιπλέον χρήσιμο υλικό σχετικό με τον εκφοβισμό και τη βία στα σχολεία:

 

Από το blog της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

 

Από την ιστοσελίδα του Συνήγορου του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού

 

Από την ιστοσελίδα για την Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

 

Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

 

Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού

 

Eκφοβισμός και Bία στο σχολείο δραστηριότητες

 

kenrigby.net

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου ? Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη II

 

Raising childrenʼs network

 

Safe Schools Coalition

 

Stopbullying now

 

The Philadelphia Collaborative Violence Prevention Center

 

Anti Bullying Week

 

The Olweus Program

 

Child bullying and school bullying bullycide