Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Εγκύκλιοι Σχολικού Συμβούλου

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας, σας προσκαλούμε στο επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας από 8:00 έως 13:30 με θέμα: «Πάμε σινεμά? με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και την Camera Zizanio. Προτάσεις για την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».


Περισσότερα...

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, τις επιμορφωτικές  ανάγκες  των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας και τις διατάξεις Π.Δ.201, άρθρο 14 παρ. 1» & «Φ. 353.1/324/105657/Δ1, στο ΦΕΚ. 1340 Τ.Β/16-10-02, άρθρο 2 παρ. 2ε, και με αρ Φ.Αποφ. 7727 (19-11-2013) έγκριση Περιφερειακού Διευθυντή προγραμματίζουμε την οργάνωση και  πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά Β΄Τάξης- Εργαστήριο».

Περισσότερα...

 

 

Έχοντας υπόψη:
α) τη σημαντικότητα της διαδικασίας υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Τμήμα Ένταξης
β) τις διατάξεις του Ν.3699/2008 και τη συναφή κείμενη νομοθεσία (Υπ.Αποφ.27922/Γ6/8-3-2007)
επισημαίνουμε προς διευκόλυνσή σας τις διαδικασίες που προηγούνται της φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Τμήμα Ένταξης:

Περισσότερα...

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, τις επιμορφωτικές  ανάγκες  των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας και τις διατάξεις Π.Δ.201, άρθρο 14 παρ. 1» & «Φ. 353.1/324/105657/Δ1, στο ΦΕΚ. 1340 Τ.Β/16-10-02, άρθρο 2 παρ. 2ε, και με αρ Φ.Αποφ.6511 έγκριση Περιφερειακού Διευθυντή προγραμματίζουμε την οργάνωση και  πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Διδακτικές οδηγίες για την πρώτη ανάγνωση / γραφή & πρώτη αρίθμηση Δραστηριότητες εγγραμματισμού και δημιουργικής γραφής».

Περισσότερα...

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι στα πλαίσια της διεύρυνσης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), θα λειτουργήσουν στη χώρα από τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014) επιπλέον των 961 άλλα 321 Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ εκ των οποίων 2 ανήκουν στην 4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π.Ε. Φθ/δας. Τα σχολεία αυτά είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το Δημοτικό Σχολείο Δομοκού.

Περισσότερα...