Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Στοιχεία Σχολείου

Το Σχολείο Λειτουργεί ως

Στο Σχολείο λειτουργούν

Όνομα Σχολείου

2o Δ Σ Λαμίας

Ολοήμερο

 

Τάξη Υποδοχής

 

Όνομα Δ/ντή

Τάκης Παναγιώτης

Νέο Σχολείο

 

Φροντιστηριακό Τμήμα

 

Οργανικότητα

12/Θ

Ειδικό Σχολείο

 

Τμήμα Ένταξης

ΝΑΙ

Λειτουργικότητα

12/Θ

ΕΑΕΠ

 

Ενισχυτική διδασκαλία

 

Διεύθυνση - ΤΚ

Υψηλάντη 31 Λαμία  35100

ΖΕΠ

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι  Ζ.Ε.Π

 

Τηλ - ΦΑΞ

2231026766 - 2231026766

 

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π

 

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ενισχυτ. Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.

 

Ιστοσελίδα

 

 

 

Παράλληλη Στήριξη / Άλλο

ΝΑΙ

 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη/Τμήμα

Α1

Α2

Σύνολο

Β1

Β2

Σύνολο

Γ1

Γ2

Σύνολο

Δ1

Δ2

Σύνολο

Ε1

Ε2

Σύνολο

ΣΤ1

ΣΤ2

Σύνολο

Γενικό Σύνολο

18

17

35

16

19

35

20

20

40

20

19

39

16

15

31

16

16

32

212

 

Αριθμός μαθητών ανά φύλο

ΤΑΞΗ Α1

ΤΑΞΗ Α2

ΤΑΞΗ Β1

ΤΑΞΗ Β2

ΤΑΞΗ Γ1

ΤΑΞΗ Γ2

ΤΑΞΗ Δ1

ΤΑΞΗ Δ2

ΤΑΞΗ Ε1

ΤΑΞΗ Ε2

ΤΑΞΗ ΣΤ1

ΤΑΞΗ ΣΤ2

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

7

11

6

11

6

10

8

11

12

8

14

6

9

11

15

4

8

8

7

8

7

9

8

8

107

105