Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Δημοσιοποιήθηκαν από την Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) τα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της που πραγματοποιήθηκε το 2013 στην Κόρινθο.

Πατήστε σε κάθε εικόνα για να διαβάσετε τα πρακτικά του κάθε τόμου.