Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος  2 τακτικές επιμορφώσεις διάρκειας 16 ωρών η καθεμία (3 ώρες /εβδομάδα)

Έγγραφο και

Αίτηση...