Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Στοιχεία Σχολείου

Το Σχολείο Λειτουργεί ως

Στο Σχολείο λειτουργούν

Όνομα Σχολείου

Ολοήμερο Δ Σ Δομοκού

Ολοήμερο

ΝΑΙ

Τάξη Υποδοχής

 

Όνομα Δ/ντή

Παπαχρήστος Αθανάσιος

Νέο Σχολείο

 

Φροντιστηριακό Τμήμα

 

Οργανικότητα

12/Θ

Ειδικό Σχολείο

 

Τμήμα Ένταξης

 

Λειτουργικότητα

10/Θ

ΕΑΕΠ

 

Ενισχυτική διδασκαλία

 

Διεύθυνση - ΤΚ

Δομοκός  35010

ΖΕΠ

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι  Ζ.Ε.Π

 

Τηλ - ΦΑΞ

2232022568 - 2232022568

 

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π

 

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ενισχυτ. Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.

 

Ιστοσελίδα

 

 

 

Παράλληλη Στήριξη / Άλλο

 

 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη/Τμήμα

Α1

Α2

Σύνολο

Β1

Β2

Σύνολο

Γ1

Γ2

Σύνολο

Δ1

Δ2

Σύνολο

Ε1

Σύνολο

ΣΤ1

Σύνολο

Γενικό Σύνολο

13

14

27

14

13

27

16

16

32

13

15

28

21

21

21

21

156

 

Αριθμός μαθητών ανά φύλο

ΤΑΞΗ Α1

ΤΑΞΗ Α2

ΤΑΞΗ Β1

ΤΑΞΗ Β2

ΤΑΞΗ Γ1

ΤΑΞΗ Γ2

ΤΑΞΗ Δ1

ΤΑΞΗ Δ2

ΤΑΞΗ Ε1

ΤΑΞΗ ΣΤ1

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

7

6

7

7

7

7

9

4

11

5

9

7

3

10

5

10

11

10

9

12

78

78