Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Δόθηκε έμφαση στην αναζήτηση των αιτίων που προκαλούν βία και στους τρόπους αντιμετώπισης

Το θέμα, η ανταλλαγή απόψεων

Η εποικοδομητική και ευχάριστη παρουσίαση

Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις

Η καλή διάθεση και η συνεργασία φέρνουν αποτελέσματα

Ο διάλογος, η ενεργή συμμετοχή, η διατύπωση ιδεών και προτάσεων

Η άμεση επικοινωνία εκπ/κών και Σχολ. Συμβούλου

Ο χωρισμός σε ομάδες

Η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων

Το υποστηρικτικό υλικό

Η χρήση του Η/Υ, η διδακτική προσέγγιση, οι σαφείς οδηγίες και η συμμετοχή των εκπ/κών

Η αλλιώτικη- ενδιαφέρουσα πρόταση για τη χρησιμοποίηση του λεξικού

Οι δραστηριότητες για τη χρήση και αξιοποίηση του λεξικού

Τα φύλλα εργασίας

Ο τρόπος παρουσίασης, οι ευκαιρίες για διάλογο

Νέες ιδέες

Ο χώρος και ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων

Απλός, λιτός, περιεκτικός τρόπος προσέγγισης του θέματος. Δόθηκαν απαντήσεις σε ουσιώδη προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών

Θετική ανατροφοδότηση των εκπ/κών

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Έπρεπε να δοθούν λύσεις

Ο μικρός χρόνος

Δεν έγινε μελέτη σε βάθος του θέματος

Κινήθηκε κυρίως σε θεωρητικό πλαίσιο

Έπρεπε να δουλέψουμε σε ομάδες

Πολλά από αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη

Θα μπορούσε να γίνει διεύρυνση του θέματος γιατί συνυπάρχουν και άλλοι λόγοι για την προβληματική συμπεριφορά των μαθητών

Η έλλειψη εποπτικού υλικού

Η μη αναφορά σε πραγματικές καταστάσεις και πως αντιμετωπίστηκαν

Αποσπασματικότητα

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να έχουν ως αντικείμενο τα προβλήματα που προκύπτουν από τις σχολικές τάξεις

Απαραίτητα, να γίνονται πιο συχνά, περισσότερος χρόνος, περισσότερα θέματα

Να συμμετέχουν και οι γονείς

Να γίνονται συχνότερα και να συμμετέχουν όλοι

Όχι γενικά και θεωρητικά θέματα αλλά πρακτικά

Να ενεργοποιούν την άμεση συμμετοχή όσων παρευρίσκονται

Όσο η κεντρική εξουσία και τα υπουργεία περνάνε κλίμα φόβου, τρομοκρατίας και υποταγής, παιδεία όπως την ονειρευόμαστε δεν θα υπάρξει ποτέ. Ας φροντίσουμε όλοι μας να κρατήσουμε αυτό το κλίμα του σκοταδισμού έξω από τα σχολεία μας, για ν? αφήσουμε μια σωστή, δημοκρατική παρακαταθήκη στα παιδιά μας.

Να διαρκούν όλη την ημέρα

Να προηγείται ένα πλαίσιο προβληματισμού

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση

Να γίνονται με ομάδες εργασίας, βιωματικά

Τα σεμινάρια να στηρίζονται σε πρακτικές που δίνουν συγκεκριμένες λύσεις

Πρέπει να γίνονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα

Να γίνονται πιο συχνά και στην αρχή της χρονιάς

Να γίνονται ανά τάξη

Αποκλειστικά σεμινάριο για τον προφορικό λόγο

Μεγαλύτερη βιωματική προσέγγιση

Να συμμετέχουν και οι γονείς