Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Δωρεάν προγράμματα και εκπαιδευτικό λογισμικό.

 

Δικτυακός τόπος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΤΠΕ ? «Μιχάλης Δερτούζος»

Ο δικτυακός τόπος της "Ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Μιχάλης Δερτούζος".

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου

 

Μια δικτυακή πύλη από εκπαιδευτικούς του Αγρινίου για εκπαιδευτικούς

 

Εκπαιδευτική Πύλη με ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ

 

Δικτυακός τόπος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

 

European Schoolnet. Ευρωπαϊκή Πύλη για την εκπαίδευση

 

Διαδίκτυο και διδασκαλία

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)