Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ελληνικά βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια "Βάση Βιβλίων για το Διδάσκοντα". Στόχος μας είναι να εμπλουτίζεται διαρκώς αυτό ο κατάλογος με νέες εκδόσεις.

 

Κασκαντάμη Μ. (2001): Μαθαίνοντας στο Internet Αρχαία, Νέα, Ιστορία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.


Papert, S. (1991): Νοητικές Θύελλες : παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες, μετάφρ. Αίγλη Σταματίου, επιμ. Γιάννης Κωτσάνης (μετάφραση του βιβλίου Mindstorms : children, computers, and powerful ideas) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

 

Αλιμήσης Δ. (2003): Ο Υπολογισμός ως Εργαλείο Παραγωγικότητας, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Εργαστηριακός Οδηγός για την Eκπαίδευση Eκπαιδευτικών στις Tεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

 

Γκούτσιας Α. (2000): Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.

 

Κόλιας Α. (1999): Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη μάθηση: Μια κριτική προσέγγιση. Εκδ. ΕΛΛΗΝ, Περιστέρι.

 

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

 

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

 

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

 

Αναστασιάδης Π. (2000): Στον αιώνα της Πληροφορίας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.

 

Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. (2002): Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

 

Ζωγόπουλος, Ε. (2001): Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

 

Κορωναίου, Α. (2001): Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου: Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

 

Δαπόντες Ν, Ιωάννου Σ, Μαστρογιάννης Ι, Τσοβόλας Σ, Τζιμόπουλος Ν, Αλπάς Α. (2003): "Ο Δάσκαλος Δημιουργός: Παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό", εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα.

 

Πρέζας Παντελής (2003), θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα

 

Αναστασιάδης Π. (2000): Στον αιώνα της Πληροφορίας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.

 

Αρβανιτάκης Ν. (1993): Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ένα βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Εκδ. ΚΟΡΦΗ, Αθήνα.

 

Βακαλούδη Αναστασία (2003), Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα

 

Βελλοπούλου Α. (2000) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

 

Γιαννακοπούλου Ε. (1994): Η Πληροφορική στην Εκπάιδευση. Νέοι ορίζοντες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

 

Δαπόντες Ν. (1989): Η διδασκαλία της Logo στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

 

Ζαβλανός, Μ. (1991): Η Πληροφορική στην εκπαίδευση με Basic και Logo. Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

 

Καλκάνης Γ. Θ. (2000): Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

 

Κεκκές Ι. (Επιμέλεια) (2004): Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές - Κοινωνικές Προεκτάσεις, εκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ατραπός, Αθήνα.

 

Κολοβός Χ., Λανόπουλος Θ, Τσέπας Σ. (2003): Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αιτωλ/νίας, Αγρίνιο. (Το Βιβλίο συνοδεύεται από CD).

 

Κόμης Β. (2004): "Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών", εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004.

Μικρόπουλος Τ. & Λαδιάς Α. (1997): Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.


Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

 

Παπάς, Γ. (1989): Η πληροφορική στο σχολείο: Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αθήνα.

 

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

 

Σολωμονίδου, Χ. (1999): Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.


Ράπτης Α & Ράπτη A, (1998): Η πληροφορική στην εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Αθήνα.

 

Ράπτης Α & Ράπτη A, (2001): Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόμος Α΄ και Τόμος Β΄ , εκδ. Α. Ράπτη, Αθήνα.

 

Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας, Χ, & Πιντέλας Π. (2003): Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

 

Ρετάλης Σ. (επιμέλεια) (2004): Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

 

Τουμάσης Μπ. & Αρβανίτης Τ.(2003): "Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Η/Υ" εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.

 

Κοντογεώργος, Δ. & Κατσιανάς, Κ. (2002): "Δραστηριότητες Μαθηματικών της Α Λυκείου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή".Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Αθήνα.

 

Γαβρίλη K-Γαβρίλη Δ. (2001): "Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

 

Πολίτης, Π. (1996): Υπερκείμενα, υπερμέσα και πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

 

Ανθουλιάς, Τ. (1989): Πληροφορική και Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα.

 

Κανάκης, Ι. (1999): Διδασκαλία και Μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας - Από την έκφραση του προσώπου ως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Γρηγόρη, Αθήνα.

 

Αγγελόπουλος Η., Καραγιάννης Π. κ.α. (2002): Η διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

 

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

 

Κόμης B. (2001), Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001, ISBN 960-538-216-4, σελίδες 176

 

Κόμης B., & Μικρόπουλος Α.,(2001) Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, ISBN 960-538-217-2, σελίδες 200

Kynigos, C. Kotsanis, G., Gyftodimos, G., Georgiadis, P. (Eds.). (1993) Logo-Like Learning Environments: Reflection and Prospects. Proceedings of the Fourth European Logo Conference, Doukas Pubs., Athens, Greece.

 

ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)