Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Στη σελίδα του ψηφιακού σχολείου http://digitalschool.minedu.gov.gr/ έχει αναπτυχθεί - και συνεχώς αναπτύσσεται - για κάποια γνωστικά αντικείμενα και κάποιες ενότητες ? κεφάλαια, πρόσθετο υλικό με την μορφή: Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο).  Ο εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση του εμπλουτισμένου βιβλίου, μπορεί να αξιοποιήσει  το συγκεκριμένο υλικό προκειμένου να εμβαθύνει περισσότερο στην ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου που επιθυμεί να διδάξει. Στη σελίδα του εμπλουτισμένου βιβλίου, πάνω δεξιά, επιλέγει κάποιος το αντίστοιχο κεφάλαιο της ενότητας και στη συνέχεια μπορεί να εργαστεί online ή να κατεβάσει την εφαρμογή (όπου είναι δυνατό) στον υπολογιστή του και να την τροποποιήσει.