Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Το θέμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση και μεθόδευση των γνώσεων και των εμπειριών μας

Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ελάχιστος χρόνος

Δεν έγινε μελέτη σε βάθος του θέματος

Κινήθηκε κυρίως σε θεωρητικό πλαίσιο

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να διαρκούν όλη την ημέρα

Να προηγείται ένα πλαίσιο προβληματισμού

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση

Να γίνονται με ομάδες εργασίας, βιωματικά

Τα σεμινάρια να στηρίζονται σε πρακτικές που δίνουν συγκεκριμένες λύσεις