Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Λειτουργικότητα Σχολείων

Αριθμός

Λειτουργούν

Αριθμός

4/θέσιο

1

Ολοήμερο

6

6/θέσιο

5

Τμήμα Ένταξης

4

8/θέσιο

2

Ενισχυτική διδασκαλία

2

10/θέσιο

2

Παράλληλη Στήριξη / Άλλο

3

12/θέσιο

1

 

 

 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Γενικό Σύνολο

221

197

218

200

205

213

1254

 

Αριθμός μαθητών ανά φύλο

ΤΑΞΗ Α1

ΤΑΞΗ Α2

ΤΑΞΗ Β1

ΤΑΞΗ Β2

ΤΑΞΗ Γ1

ΤΑΞΗ Γ2

ΤΑΞΗ Δ1

ΤΑΞΗ Δ2

ΤΑΞΗ Ε1

ΤΑΞΗ Ε2

ΤΑΞΗ ΣΤ1

ΤΑΞΗ ΣΤ2

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

72

91

24

34

82

71

24

20

99

83

23

13

66

85

29

20

87

75

22

21

77

94

20

22

625

629