Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

 Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς την υλοποίηση:

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ*;
Η ενεργητική προσέγγιση το θέματος στο μάθημα της Γλώσσας.
Η παροχή εναλλακτικών προτάσεων και παραδειγμάτων πάνω στα προεπιλεγμένα θέματα.
Η παρουσίαση διάφορων τρόπων προσέγγισης στη διδασκαλία της προπαίδειας.
Παρουσίαση τρόπων και μεθόδων για εναλλακτική προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου.
Η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων και η βιωματικότητα του σεμιναρίου.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών (μαθητών) στην όλη διαδικασία του μαθήματος.
Εφαρμόσιμες πρακτικές εμπέδωσης της γνώσης.
Η βιωματική προσέγγιση. Η παρουσίαση εναλλακτικών ευρηματικών μεθόδων. Η συνεργασία και οι ομαδικές εργασίες.
Η ενεργή συμμετοχή μας σε όλη τη διαδικασία. Η τεχνολογική υποστήριξη.
Η ενεργή μας συμμετοχή στην όλη διαδικασία.
Ήταν ιδιαίτερα θετικό το ότι παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι προσέγγισης των μαθημάτων που επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν.
Λίγα άτομα, οι ΤΠΕ, η ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων, η ανταλλαγή απόψεων, το υποστηρικτικό υλικό.

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Τα προβλήματα με την προβολή των Βίντεο.
Η πίεση του χρόνου.
Η ακουστική του χώρου, δεν με κάλυψε. θα ήθελα μικροφωνική εγκατάσταση για να ακούω όσα διατυπώθηκαν από όλους.
Δεν υπήρχαν. Ίσως μόνο ένα βίντεο που δεν ?.έπαιξε..
Λίγος διαθέσιμος χρόνος για τα μαθηματικά.
Ελάχιστος ο χρόνος υλοποίησής.
Ο χώρος που επιλέχτηκε για την διεξαγωγή του σεμιναρίου. Έλλειψη χρόνου, η καταλληλότητα του χώρου και η παρουσίαση μαζί δυο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.


ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:
Επιμορφωτικά και ενδιαφέροντα?.θα πρόσφερε ωστόσο μεγαλύτερη βοήθεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς αν υλοποιούνταν σε μέρη πιο προσβάσιμα από όλα τα σχολεία της περιφέρειά σας.
Να γίνουν περισσότερα κάθε σχολική χρονιά.
Ικανοποίηση και θετικές γνώσεις αποτυπώθηκαν σ΄αυτό το σεμινάριο, που πρόσφερε γνώσεις αλλά και εμπλουτισμό ιδεών.
Να ασχοληθούμε και με το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.
Πρέπει ανάλογες δράσεις να γίνονται συχνά γιατί σου δίνουν την δυνατότητα να μάθεις τρόπους προσέγγισης των μαθημάτων, ακούς άλλους συναδέλφους και ανταλλάσεις απόψεις, προβληματισμούς, δυσκολίες και ανησυχίες.
Τα σεμινάρια αυτά προσφέρουν πολύ καλά εφόδια στυο δάσκαλο. Δώστε όμως περισσότερο χρόνο, κατάλληλη υποδομή και χρόνο. Παρουσίαση ενός μαθήματος ανά φορά.

*Οι παραπάνω δηλώσεις αποτυπώνονται αυτούσιες, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους συναδέλφους.

 

Φωτογραφικό υλικό από το εργαστήριο του σεμιναρίου