Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Στοιχεία Σχολείου

Το Σχολείο Λειτουργεί ως

Στο Σχολείο λειτουργούν

Όνομα Σχολείου

13ο Δ Σ Λαμίας

Ολοήμερο

ΝΑΙ

Τάξη Υποδοχής

 

Όνομα Δ/ντή

Αμούντζιας Δημήτριος

Νέο Σχολείο

 

Φροντιστηριακό Τμήμα

 

Οργανικότητα

6/Θ

Ειδικό Σχολείο

 

Τμήμα Ένταξης

 

Λειτουργικότητα

8/Θ

ΕΑΕΠ

 

Ενισχυτική διδασκαλία

 

Διεύθυνση - ΤΚ

Τέρμα Κάλβου & Τυμφηστού Λαμία  35100

ΖΕΠ

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι  Ζ.Ε.Π

 

Τηλ - ΦΑΞ

2231024412 - 2231024412

 

 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π

 

email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ενισχυτ. Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.

 

Ιστοσελίδα

 

 

 

Παράλληλη Στήριξη / Άλλο

ΝΑΙ

 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη/Τμήμα

Α1

Α2

Σύνολο

Β1

Σύνολο

Γ1

Σύνολο

Δ1

Σύνολο

Ε1

Σύνολο

ΣΤ1

ΣΤ2

Σύνολο

Γενικό Σύνολο

13

13

26

13

13

19

19

15

15

18

18

14

12

26

117

 

Αριθμός μαθητών ανά φύλο

ΤΑΞΗ Α1

ΤΑΞΗ Α2

ΤΑΞΗ Β1

ΤΑΞΗ Γ1

ΤΑΞΗ Δ1

ΤΑΞΗ Ε1

ΤΑΞΗ ΣΤ1

ΤΑΞΗ ΣΤ2

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

ΑΓ

ΚΟΡ

8

5

5

8

9

4

10

9

7

8

11

7

7

7

4

8

61

56