Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ από τον εκπαιδευτικό ΤΕΡΤΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

 

Τα σημαντικότερα γεγονότα σε μία εφαρμογή...

 

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

 

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

 

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών - άσκηση 1 - άσκηση 2 - άσκηση 3

 

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

 

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα άσκηση 1 - άσκηση 2

 

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία άσκηση 1άσκηση 2

 

30. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους άσκηση 1άσκηση 2άσκηση 3

 

31 Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η Παλαιολόγο άσκηση 1 - άσκηση 2

 

32 Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

 

Επαναληπτικό μαθημάτων 23-32

άσκηση 1 - άσκηση 2άσκηση 3άσκηση 4 - άσκηση 5άσκηση 6 - άσκηση 7άσκηση 8 - άσκηση 9

 

33 Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη άσκηση 1 - άσκηση 2

 

34 Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα άσκηση 1 - άσκηση 2

 

35 Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη άσκηση 1 - άσκηση 2άσκηση 3

 

36 Η Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους άσκηση 1 - άσκηση 2

 

38 Η βυζαντινή διπλωματία

 

39 Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

 

40 Η βυζαντινή τέχνη άσκηση 1 - άσκηση 2

 

41 Η παιδεία στο Βυζάντιο άσκηση 1 - άσκηση 2

 

Γενικό επαναληπτικό

Ασκήσεις 2-3-4-5          Άσκηση 6           Άσκηση 9