Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείτε ικανοποιητική την οργάνωση του σεμιναρίου ως προς:

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεωρείται ικανοποιητικό το επίπεδο του σεμιναρίου ως προς το περιεχόμενο:

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Το υποστηρικτικό υλικό και η θεματολόγια

Η χρήση του Η/Υ, η διδακτική προσέγγιση, οι σαφείς οδηγίες και η συμμετοχή των εκπ/κών

Η αλλιώτικη- ενδιαφέρουσα πρόταση για τη χρησιμοποίηση του λεξικού

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο χρόνος

Έπρεπε να δουλέψουμε σε ομάδες

Πολλά από αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Πρέπει να γίνονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα

Να γίνονται πιο συχνά και στην αρχή της χρονιάς

Να γίνονται ανά τάξη

Αποκλειστικά σεμινάριο για τον προφορικό λόγο