Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Βιωματικό σεμινάριο

 

Υλικό 1ου Εργαστηρίου: Θεατρικό παιχνίδι και γλωσσικός κώδικας


Υλικό 2ου Εργαστηρίου: Σχολική βία: αίτια, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου

Υλικό 2ου Εργαστηρίου

Υλικό 2ου Εργαστηρίου


Υλικό 3ου ΕργαστηρίουΕνίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και εκμάθηση   δεξιοτήτων επικοινωνίας με στόχο τη διαχείριση των συναισθημάτων και των συγκρούσεων


Υλικό 4ου ΕργαστηρίουΤεχνικές δραματοποίησης - ηχοποίησης κειμένων και οπτικού υλικού. Πρακτικές εφαρμογές για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία


Υλικό 5ου Εργαστηρίου: Μαθησιακές δυσκολίες:   Γενικές και Ειδικές (δυσλεξία) - Συμπτώματα- Δείγματα- Δυσκολίες, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης Ο ρόλος του εκπαιδευτικού


Υλικό 6ου ΕργαστηρίουΗ έννοια της άρθρωσης του Προφορικού Λόγου ως εργαλείο      εκπαίδευσης, ειδικά όταν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν  είναι η μητρική των εκπαιδευομένων. Τεχνικές χρήσης των οργάνων του στόματος προς γνώση, αρχικά, των εκπαιδευομένων.


Υλικό 7ου Εργαστηρίου: Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου


Υλικό 8ου Εργαστηρίου: Ο κόσμος των αντικειμένων στην καθημερινή διδασκαλία

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του βιωματικού σεμιναρίου πατήστε εδώ.

 

1ο Εργαστήρι:Στ. Βγαγκές, Δάσκαλος- Εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού
Θεατρικό παιχνίδι και γλωσσικός κώδικας - Συμμετέχοντες


2ο Εργαστήρι: Αθ. Καραβόλτσου, Μαθηματικός, Θεατρολόγος Mst Drama in Education, Εκπαιδευτικός Αγωγής Υγείας (Msc)
Σχολική βία: αίτια, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης και  πρόληψης του φαινομένου - Συμμετέχοντες


3ο Εργαστήρι: Αρ. Κυπραίου, Ψυχολόγος Μ.Sc.
Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας με στόχο τη διαχείριση των συναισθημάτων και των συγκρούσεων - Συμμετέχοντες


4ο Εργαστήρι:Α. Δενιόζος, Δ. Παπαχριστοπούλου, Επιστημονικοί Συνεργάτες του Προγράμματος
Τεχνικές δραματοποίησης - ηχοποίησης κειμένων και οπτικού υλικού. Πρακτικές εφαρμογές για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία - Συμμετέχοντες


5ο Εργαστήρι: Ε. Γκονέλα,  Σχολική Σύμβουλος ΠΕ (Γενικής και Ειδικής   Αγωγής) ε.τ. και Επιστημονική  Συνεργάτιδα του Προγράμματος
 Μαθησιακές δυσκολίες: Γενικές και Ειδικές (δυσλεξία) - Συμπτώματα- Δείγματα- Δυσκολίες, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού - Συμμετέχοντες


6ο Εργαστήρι: Δ. Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Αγωγής Λόγου, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός
Η έννοια της άρθρωσης του Προφορικού Λόγου ως εργαλείο εκπαίδευσης, ειδικά όταν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν  είναι η μητρική των εκπαιδευομένων. Τεχνικές χρήσης των οργάνων του στόματος προς γνώση, αρχικά, των εκπαιδευομένων. - Συμμετέχοντες


7ο Εργαστήρι: Ι. Χαραλαμπάκη, τ. Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου - Συμμετέχοντες


8ο Εργαστήρι: Μ. Σκανδάλη, Μουσειοπαιδαγωγός, Ξεναγός, Μ.a στην Πολιτισμική Διαχείριση
Ο κόσμος των αντι/κειμένων στην καθημερινή διδασκαλία - Συμμετέχοντες