Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Περισσότερα...

 

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τύπων και των βαθμίδων της Εκπαίδευσης (εν ενεργεία, αναπληρωτές, απόφοιτους Tμημάτων Eκπαίδευσης) που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου στο σύγχρονο σχολείο, οι οποίες συνδέονται με τις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Το πρόγραμμα ακολουθεί υβριδικό μοντέλο υλοποίησης, το οποίο βασίζεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες (36 εβδομάδες), 500 ώρες (50 ώρες σύγχρονης και 450 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ NEOY ΚΥΚΛΟΥ: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟY 2020 Για περισσότερες πληροφορίες, ο σύνδεσμος του προγράμματος είναι: https://kedivim.upatras.gr/e-learning/deducation/