Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Σύμβουλος Εκπ/σης ΠΕ 70 - τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και Σχολείο

 

 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και Εκπαιδευτικοί

 

 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και Μαθητές

 

 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και Γονείς

 

 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ  και Ωρολόγια Προγράμματα

 

 

 

 Φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο