Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο διάλογος, το υποστηρικτικό υλικό

Νομίζω κανένα

Η διδακτική προσέγγιση

Οι συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

 Δεν βρήκα κάποιο

Δεν υπήρχε καθόλου προετοιμασία και οργάνωση από τον επιμορφωτή

Δεν έγινε υποδειγματική διδασκαλία από το Σύμβουλο

Ο λίγος χρόνος

Έπρεπε να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής λύσεων

Να επαναληφθεί το σεμινάριο με το ίδιο θέμα