Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Α.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις επιμορφωτικές μας ανάγκες.

Η ενεργητική συμμετοχή.

Η βιωματική προσέγγιση.

Σε λίγο χρόνο ακούσαμε τόσα πολλά.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Η ακαταλληλότητα του χώρου

Ο περιορισμένος χρόνος

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να πραγματοποιούνται σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να εξετάζεται το θέμα του σεμιναρίου αναλυτικά. 

Να πραγματοποιούνται σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να εξετάζεται το θέμα του σεμιναρίου αναλυτικά.