Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο διάλογος, οι εικόνες και η ανταλλαγή απόψεων

Η χρήση πολυμέσων

Η επιλογή του χώρου

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Περισσότερος χρόνος για τη διεξαγωγή του

Η ώρα τέλεσής του

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να πραγματοποιείται κθ? όλη τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

 

Καλύτερη οργάνωση σε άλλο χώρο εκτός σχολείου, περισσότερες συναντήσεις

Να γίνονται πέραν του διδακτικού ωραρίου γιατί μετά το μάθημα είμαστε κουρασμένοι