Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο διάλογος και η ύπαρξη κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού

Νομίζω κανένα

Η διδακτική προσέγγιση

Ο τρόπος παρουσίασης του θέματος αποτέλεσε το κίνητρο για εποικοδομητική συζήτηση

Οι εικόνες που δίνουν την ευκαιρία για προβληματισμό και συζήτηση

Οι συμβουλές και η εφαρμογή απ? τους γονείς μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Η βιωματική προσέγγιση.

Σε λίγο χρόνο ακούσαμε τόσα πολλά.

Η αμεσότητα και η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Βιντεοπροβολή

Ευρύτερο φάσμα σχολίων

Η μορφή υλοποίησης

Η χρήση πολυμέσων

Η επιλογή του χώρου

Μικρός αριθμός συμμετεχόντων εκπ/κών

Η διαλογική συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων

 Τα παραδείγματα

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;

Ο χώρος

Δεν βρήκα κάποιο

Δεν υπήρχε καθόλου προετοιμασία και οργάνωση από τον επιμορφωτή

Δεν έγινε υποδειγματική διδασκαλία από το Σύμβουλο

Έπρεπε να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης

Ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου

Έλλειψη εποπτικού υλικού

Καθοδήγηση μέσω «εικόνων που μιλάνε»

Άκουσμα όλων των απόψεων

Η ώρα τέλεσής του

Μη ενεργή συμμετοχή των μαθητών

Να επαναληφθεί το σεμινάριο με το ίδιο θέμα

Να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να θίγουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος στο εκπ/κό έργο του και να υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής λύσεων

Να υπάρχει η παρουσία γονέων

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να εξετάζεται το θέμα του σεμιναρίου αναλυτικά.

Είναι πολύ χρήσιμα. Παρακαλώ να διοργανωθεί ένα σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με  τον εκπ/κό Μουσικής για να  καθοδηγήσει στο μάθημα αυτό τους εκπ/κούς των μικρών τάξεων

Περισσότερα σεμινάρια

Ενδιαφέροντα, εποικοδομητικά

Στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη μορφή επιμόρφωσης για τους εκπ/κούς

Να πραγματοποιείται κθ? όλη τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

Καλύτερη οργάνωση σε άλλο χώρο εκτός σχολείου , περισσότερες συναντήσεις

Να γίνονται πέραν του διδακτικού ωραρίου γιατί μετά το μάθημα είμαστε κουρασμένοι

Να γίνονται μέσα στο χώρο του σχολείου, με υλικό και όχι μόνο μια φορά 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ:

Να επαναληφθεί το σεμινάριο με το ίδιο θέμα

 

Να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να θίγουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος στο εκπ/κό έργο του και να υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής λύσεων

 

Να υπάρχει η παρουσία γονέων

 

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να εξετάζεται το θέμα του σεμιναρίου αναλυτικά.

 

Είναι πολύ χρήσιμα. Παρακαλώ να διοργανωθεί ένα σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με  τον εκπ/κό Μουσικής για να  καθοδηγήσει στο μάθημα αυτό τους εκπ/κούς των μικρών τάξεων

 

Περισσότερα σεμινάρια

 

Ενδιαφέροντα, εποικοδομητικά

 

Στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη μορφή επιμόρφωσης για τους εκπ/κούς

 

Να πραγματοποιείται κθ? όλη τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου

 

Καλύτερη οργάνωση σε άλλο χώρο εκτός σχολείου , περισσότερες συναντήσεις

 

Να γίνονται πέραν του διδακτικού ωραρίου γιατί μετά το μάθημα είμαστε κουρασμένοι

Να γίνονται μέσα στο χώρο του σχολείου, με υλικό και όχι μόνο μια φορά