Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δηµοτικού για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας.

 

Περισσότερα...