Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1913

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Γερμανός ο Ε΄. 12-03-1867. (Εκλογή 28-01-1913, από Χαλκηδόνος).
Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου διετέλεσε ο Αμασείας Γερμανός.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σάρδεων Μιχαήλ. 15-07-1901.

 2. Ο Σελευκείας Γερμανός. 01-07-1912.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Παμφίλου Μελισσηνός. 09-11-1897.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Περιστεράς Μελέτιος. 12-09-1899.
  Εν Ιωαννίνοις.

 3. Ο Μυρέων Αθανάσιος. 28-05-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος. 06-11-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Αργυρουπόλεως Γερμανός. 08-04-1907.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Ροδοστόλου Αλέξανδρος. 27-10-1907.

 7. Ο Κωνσταντίας Ιωάννης. 29-11-1909.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Σταυρουπόλεως Χριστοφόρος. 12-12-1910.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Σκοπέλου Γεννάδιος. 11-04-1913.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Νύσσης Παΐσιος. 13-10-1913.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Εφέσου Ιωακείμ, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας. 05-01-1885.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοπος

 1. Ο Ανέων Άνθιμος. 10-07-1883.
  Έδρα Σώκια (Soke).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Μυρίνης Αλέξανδρος. 18-07-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 23-05-1902.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοπος

 1. Ο Μοσχονησίων Φώτιος. 29-08-1907. (Εκλογή 30-04-1913, από π. Καμπανίας).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ξανθουπόλεως Αμβρόσιος. 06-10-1913.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία Μητροπόλεων.

 1. Ο Κρήνης Θεόκλητος, υπέρτιμος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Νικομηδείας Αλέξανδρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -04-1881.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 3. Ο Κολωνείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος. -08-1886.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

 4. Ο Χαλκηδόνος Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 29-08-1887. (Εκλογή 12-02-1913, από Κυζίκου).
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 5. Ο Νικαίας Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-09-1889.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 6. Ο Προύσης Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 15-03-1892.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 7. Ο Προικοννήσου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 19-04-1892.
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 8. Ο Πισιδίας Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 03-05-1892.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 9. Ο Καισαρείας Αμβρόσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 14-03-1893.
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

 10. Ο Ικονίου Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 13-03-1894.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 11. Ο Αμασείας Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 25-02-1896.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 12. Ο Κυζίκου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 10-03-1896. (Εκλογή 02-04-1913, από Τραπεζούντος).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 13. Ο Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 16-05-1899.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 14. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Σμάραγδος, υπέρτιμος. 27-02-1900.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 15. Ο Αγκύρας και Κοτυαείου Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 06-08-1901.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 16. Ο Κυδωνιών Γρηγόριος, υπέρτιμος. 03-11-1902.
  Έδρα Κυδωνίες (Ayvalik).

 17. Ο Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος Λαυρέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 22-05-1905.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).
  Σημείωση: Στις 12-10-1913 η Ι.Μ. Χαλδίας και Χεροιάνων μετωνομάστηκε σε "Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος" δια τη αποσπάσεως της Κερασούντος από τη Μητρόπολη Τραπεζούντος και προσάρτησή της στη Μητρόπολη Χαλδίας.

 18. Ο Ροδοπόλεως Κύριλλος,  υπέρτιμος. 04-10-1909.
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik).

 19. Ο Φιλαδελφείας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 26-12-1910. (Εκλογή 16-03-1913, από Τράλλεων).
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 20. Ο Δαρδανελλίων και Λαμψάκου  Ειρηναίος, υπέρτιμος. 10-03-1913.
  Έδρα Δαρδανέλια (Canakkale).
  Σημείωση: Η Ι.Μ. Δαρδανελλίων ιδρύθηκε στις 05-03-1913, αποσπασθείσα από την Ι.Μ. Κυζίκου.

 21. Ο Τραπεζούντος Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 26-05-1913.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αριστείας Ιερόθεος. 17-12-1900.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Πατάρων Μελέτιος. 19-12-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 3. Ο Αμισού Ευγένιος. 19-06-1911.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 4. Ο Απολλωνιάδος Ιωακείμ. 06-08-1911.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 5. Ο Ολύμπου Απόστολος. 14-05-1912.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 6. Ο Ζήλων Ευθύμιος. 29-07-1912.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 7. Ο Γαγγρών Τιμόθεος. 13-10-1913.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ικονίου.

 8. Ο Σεβαστείας Γερβάσιος. 29-12-1913.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νεοκαισαρείας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Τσαουσίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

στ) Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 30-03-1875.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

 2. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 07-06-1875.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 3. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 4. Ο Ξάνθης και Καβάλας Άνθιμος, υπέρτιμος. 18-01-1887.
  Έδρα Ξάνθη.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος διαμένει εμπερίστατος στη Θεσσαλονίκη.

 5. Ο Αγχιάλου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 13-06-1887.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 6. Ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 22-05-1888.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 7. Ο Σηλυβρίας Διονύσιος, υπέρτιμος. 23-10-1888. (+ 29-03-1913).
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 8. Ο Βάρνης Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 17-03-1891. (Εκλογή 18-06-1913, από π. Κώου).
  Έδρα Βάρνα (Varna). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 9. Ο Μαρωνείας Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 23-02-1892.
  Έδρα Κομοτηνή.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Νικόλαος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 10. Ο Μεσημβρίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 30-08-1892.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 11. Ο Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 06-06-1894.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 12. Ο Βάρνης Ιωάννης, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 1899. (+ 10-06-1913).
  Έδρα Βάρνα (Varna). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 13. Ο Βιζύης και Μηδείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 25-11-1899.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 14. Ο Γάνου και Χώρας Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 14-05-1900. (+ 30-07-1913).
  Έδρα Χώρα (Hora).

 15. Ο Γάνου και Χώρας Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 08-07-1901. (Εκλογή 10-09-1913, από Φιλιππουπόλεως).
  Έδρα Χώρα (Hora).

 16. Ο Αίνου και Τραϊανουπόλεως Ιωακείμ, υπέρτιμος. 01-12-1902.
  Έδρα (Δεδέ Αγάτς) Αλεξανδρούπολη.
  Σημείωση: Λόγω της απόδοσης του Δεδέ Αγάτς (Αλεξανδρούπολης) στο Βουλγαρικό κράτος η έδρα της Μητροπόλεως μεταφέρθηκε προσωρινά στην Αίνο (Enez).

 17. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Φιλόθεος, υπέρτιμος. 02-03-1903.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 18. Ο Σαράντα Εκκλησιών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 18-05-1903.
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).

 19. Ο Σηλυβρίας Ευγένιος, υπέρτιμος. 07-05-1906. (Εκλογή 10-09-1913, από Αμφιπόλεως).
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).
  Σημείωση: Στις 11-06-1913 εξελέγη Μητροπολίτης Σηλυβρίας ο Ρόδου Βενιαμίν, ο οποίος στις 10-09-1913 εξελέγη Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως.

 20. Ο Λιτίτσης Νικόδημος, υπέρτιμος. 25-02-1907.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad). Διαμένει εμπερίστατος στην Ελλάδα.

 21. Ο Τυρολόης και Σερεντίου Χρυσόστομος, υπέρτιμος. 20-01-1908.
  Έδρα Τυρολόη (Corlu).

 22. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος. 14-09-1908.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 23. Ο Μετρών και Αθύρων Γρηγόριος, υπέρτιμος. 27-09-1909.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 24. Ο Φιλιππουπόλεως Βενιαμίν, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 30-01-1912. (Εκλογή 10-09-1913, από Σηλυβρίας).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ναζιανζού Ιωάννης. 05-09-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

 2. Ο Τρωάδος Νεόφυτος. 04-03-1912.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

ζ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 09-10-1905.
Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κίτρους Παρθένιος. 22-02-1904.
  Έδρα Κατερίνη.

 2. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Φώτιος. 01-07-1907.
  Έδρα Κιλκίς.

 3. Ο Αρδαμερίου Ιωακείμ. 10-07-1911.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 4. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Σωκράτης. 06-11-1911.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 5. Ο Καμπανίας Διόδωρος. 26-02-1912. (Εκλογή 30-03-1913, από Μοσχονησίων).
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Θεουπόλεως Γεννάδιος. 27-10-1913.
  Βοηθός της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.

η) Λοιποί των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων Μητροπολίτες.

 1. Ο Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος, υπέρτιμος.14-08-1877.
  Έδρα Κοζάνη.

 2. Ο Μελενίκου Παρθένιος, υπέρτιμος. 08-07-1895. (Εκλογή 03-09-1913, από Δεβρών).
  Έδρα Σιδηρόκαστρο Σερρών.

 3. Ο Πρεσπών και Αχριδών Άνθιμος, υπέρτιμος. 17-09-1900.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 4. Ο Σερρών Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 08-07-1901.
  Έδρα Σέρρες.

 5. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Αρσένιος. υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 12-08-1901.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 6. Ο Δράμας και Ζιχνών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 07-10-1901.
  Έδρα Δράμα.

 7. Ο Καστορίας Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 17-11-1902.
  Έδρα Καστοριά.

 8. Ο Ελευθερουπόλεως Γερμανός, υπέρτιμος. 15-08-1903.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 9. Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 02-11-1903.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 10. Ο Σκοπίων Βικέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 15-10-1905.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 11. Ο Γρεβενών Αιμιλιανός, υπέρτιμος. 10-09-1906.
  Έδρα Γρεβενά.

 12. Ο Σισανίου και Σιατίστης Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-10-1906.
  Έδρα Σιάτιστα.

 13. Ο Νευροκοπίου Δαμασκηνός, υπέρτιμος. 15-08-1907.
  Έδρα Ζύρνοβο (Κάτω Νευροκόπι) Δράμας.

 14. Ο Μελενίκου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος. 06-04-1908. (+ 25-06-1913).
  Έδρα Σιδηρόκαστρο Σερρών.

 15. Ο Πελαγωνείας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 06-08-1908.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 16. Ο Βερροίας και Ναούσης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 13-09-1909.
  Έδρα Βέρροια.

 17. Ο Βοδενών Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 08-08-1910.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 18. Ο Ελασσώνος και Δομενίκου Νεόφυτος, υπέρτιμος. 22-08-1910.
  Έδρα Ελασσώνα.

 19. Ο Μογλενών και Φλωρίνης Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 24-04-1911.
  Έδρα Φλώρινα.

 20. Ο Δεβρών και Βελισσού, υπέρτιμος (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γλαβινίτσης Βαρνάβας.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Γλαβινίτσης Βαρνάβας. 10-04-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δεβρών.

 2. Ο Χριστουπόλεως Αμβρόσιος. 05-06-1911.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σερρών.

θ) Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Βασίλειος, υπέρτιμος. 14-02-1893.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 2. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 24-07-1894.
  Έδρα Πρέβεζα.

 3. Ο Ιωαννίνων Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 30-04-1895.
  Έδρα Ιωάννινα.

 4. Ο Παραμυθίας και Φιλιατών Νεόφυτος, υπέρτιμος. 28-09-1897.
  Έδρα Παραμυθιά.

 5. Ο Κορυτσάς Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 02-03-1903.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 6. Ο Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων, υπέρτιμος. 16-07-1906.
  Έδρα Κόνιτσα.

 7. Ο Δυρραχίου Ιάκωβος, υπέρτιμος. 16-03-1908.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 8. Ο Βελεγράδων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 10-07-1911.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Δωδώνης Πανάρετος. 18-03-1912.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ιωαννίνων.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Σταύρου.
Έδρα Μέτσοβο.

ι) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 28-12-1886.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέτρας Τίτος. 23-12-1889
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 2. Ο Ιεράς και Σητείας Αμβρόσιος. 28-01-1890.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 3. Ο Λάμπης και Σφακίων Αγαθάγγελος. 17-03-1896.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος (Κισσός Αγίου Βασιλείου).

 4. Ο Αρκαδίας Βασίλειος. 30-06-1902.
  Έδρα Άγιοι Δέκα Ηρακλείου.

 5. Ο Κισάμου και Σελίνου Άνθιμος. 20-07-1903.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 6. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Χρύσανθος. 28-10-1910.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Αγαθάγγελος. 23-05-1912.
  Έδρα Χανιά.

ια) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Μηθύμνης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 04-10-1887.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 2. Ο Κώου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 29-04-1890.
  Έδρα Κως.

 3. Ο Ίμβρου Πανάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. -02-1892.
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 4. Ο Χίου Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 02-04-1892.
  Έδρα Χίος.

 5. Ο Λέρου και Καλύμνου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων νήσων. 27-06-1893.
  Έδρα Κάλυμνος.

 6. Ο Μυτιλήνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 18-05-1897.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 7. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 31-03-1902.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 8. Ο Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 23-02-1903.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 9. Ο Καρπάθου και Κάσου Γερμανός, υπέρτιμος. 14-04-1907.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 10. Ο Ρόδου Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 16-06-1913.
  Έδρα Ρόδος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος:  Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Βάτικας.

Έδρα Πάτμος.

ιβ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Βόσνης Ευγένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 17-12-1900.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 2. Ο Ερσεκίου Πέτρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-05-1903.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 3. Ο Βανιαλούκας και Βιχάτσης Βασίλειος, υπέρτιμος. 28-09-1908.
  Έδρα Βανιαλούκα (Banja Luka).

 4. Ο Σβορνικίου Ιλαρίων, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 02-05-1910.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 5. Ο Ρασκοπρεζρένης Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 04-12-1911.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).
  Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέμου το 1912 δυνάμεις του στρατού του Μαυροβουνίου κατέλαβαν τμήμα της Ι.Μ. Ρασκοπρεζρένης, το οποίο υπήχθη πολιτικώς στο κράτος του Μαυροβουνίου. Στη συνέχεια η Εκκλησία του Μαυροβουνίου ίδρυσε από τα εδάφη του τμήματος αυτού την Επισκοπή Ιπεκίου με έδρα την Ιερά Μονή του Πετς. Η Επισκοπή Ιπεκίου περιέλαβε στη δικαιοδοσία της τις περιοχές Πετς ή Πέγιας ή Ιπεκίου (Peć, στο Κοσσυφοπέδιο σήμερα), Μπέρανε (Berane), Μπιέλο Πόλιε (Bijelo Polje) και Πλιέβλιας (Pljevlja).
  Στις 10-08-1913 η διοίκηση της νέας Επισκοπής ανατέθηκε στον Μητροπολίτη Ρασκοπρεζρένης Γαβριήλ.

ιγ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Ζ΄. 13-07-1869. (+ 05-12-1913).

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ο Ε΄. 30-01-1876.

 3. Ο π. Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος. 30-06-1867.

 4. Ο π. Ερσεκίου Ιγνάτιος. 27-01-1868. (+ 15-12-1913).

 5. Ο π. Αδριανουπόλεως Κύριλλος. 15-02-1870.

 6. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

 7. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.

 8. Ο π. Νικομηδείας Φιλόθεος. 31-08-1875.

 9. Ο π. Δρυϊνουπόλεως Γρηγόριος. 28-11-1876.

 10. Ο π. Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 04-02-1879. (+ 24-07-1913).

 11. Ο π. Κώου Παύλος. 21-09-1880.

 12. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νείλος. 28-08-1883.

 13. Ο π. Κασσανδρείας Ιωάννης. 30-01-1885.

 14. Ο π. Αίνου Λεόντιος. 29-09-1885.

 15. Ο π. Ροδοπόλεως Λεόντιος. 16-03-1886.

 16. Ο π. Μεσημβρίας Χαρίτων. 21-09-1886.

 17. Ο π. Χίου Κωνσταντίνος. 26-07-1887.

 18. Ο π. Μετρών και Αθύρων Ιωακείμ. 20-09-1892.

 19. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Κωνσταντίνος. 18-02-1896.

 20. Ο π. Δεβρών και Βελισσού Πολύκαρπος. 06-02-1900.

 21. Ο π. Ρασκοπρεσρένης Νικηφόρος. 21-01-1901.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.