Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σαλικόρνια

Οικογένεια: Αμαρανθίδες (Amaranthaceae, Fuchsschwanzgew?chse / Amaranths)
Salicornia europaea [...]

Share

Γλυκόριζα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Γλυκόριζα η λεία (Glycyrhiza glabra [...]

Share

Σιδηρόχορτο

Οικογένεια: Πολυγονατοειδή (Polygonaceae, Kn?terichgew?chse / Knotweeds)
Πολύγωνο το μικρό πουλί (Polygonum aviculare [...]

Share

Σταυραγκάθι

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Κάρθαμος ο μαλλιαρός (Carthamus [...]

Share

Στάχυς

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Stachys [...]

Share

Στρεπτόραμφος

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Lactuca tuberosa x Streptorhamphus [...]

Share

Ραυγόχορτο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Inula verbascifolia ssp. [...]

Share

Πεταλόχορτο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Hippocrepis multisiliquosa και Hippocrepis [...]

Share

Ηωσήριδα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Hyoseris [...]

Share

Γιουρινέα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Jurinea mollis ssp [...]

Share

Κακίλα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)
Cacile [...]

Share

Λαψάνα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)
Hirschfeldia [...]

Share

Κέντρανθος

Οικογένεια: Καπριφολιίδες (Caprifoliaceae, Gei?blattgew?chse / Honeysuckles)
Centranthus calcitrapae και Centranthus [...]

Share

Τσάι του βουνού

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Sideritis [...]

Share

Ψαρόχορτο

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)
Scrophularia [...]

Share

Ονοβρυχίδα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Υποοικογένεια: Ψυχανθή
Onobrychis [...]

Share

Αστράγαλος

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Υποοικογένεια: Ψυχανθή
Astragalus [...]

Share

Καθρέπτης

Οικογένεια: Ορχείδες (Orchidaceae \ Orchideen / Orchids)
Οφρύς ο καθρέπτης ( Ophrys [...]

Share

Σατυρίσκος

Οικογένεια: Ορχείδες (Orchidaceae \ Orchideen / Orchids)
Ορχιδέα η ιταλική ( Orchis [...]

Share

Βαλάντια

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)
Valantia hispida και Valantia [...]

Share

Λαγοκύμινο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Lagoecia [...]

Share

Νυφούλα

Οικογένεια: Ορχείδες (Orchidaceae \ Orchideen / Orchids)
Ορχιδέα η γαλακτόχρους (Neotinea lactea x Orchis [...]

Share

Βρωμοκλάδι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Υποοικογένεια: Ψυχανθή
Αναγυρίς η δύσοσμη (Anagyris foetida)

Share

Μανδραγόρας

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)
Μανδραγόρας ο φαρμακευτικός (Mandragora officinalis)

Share

Σκαλιγκέρια

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Scaligeria [...]

Share