Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

 

Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού), ώστε να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα όργανα διοίκησης θα προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.


Περισσότερα...

 

 

Διευκρινίσεις για τη σύνταξη Ε.Ω.Π και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

 

Εγκύκλιος

 

Πίνακας 1 (doc)

 

Πίνακας 2 (doc)

 

 

ΦΕΚ 1324/11-5-2016 τ. Β'

 

 

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος. Αυτό ορίζει η νέα τροποποιητική απόφαση.

Ανοίξτε το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η απόφαση

 

 

Συμπλήρωση ? τροποποίηση της υπ? αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8?10?2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Περισσότερα...

 

 

ΦΕΚ 1280/13-9-2005