Δημητρακάκης Κων/νος M. ed.

τ. Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας - τ. Σχολικός Σύμβουλος - τ. Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας

  
  

Επιλογές

Υλικό ανά γνωστικό αντικείμενο

Γενικό υποστηρικτικό υλικό

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε:

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με την ύλη και τις οδηγίες

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τις οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους