Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1910

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Γ΄. 11-12-1864.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σάρδεων Μιχαήλ. 15-07-1901.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Παμφίλου Μελισσηνός. 09-11-1897.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Σεβαστείας Άνθιμος. 17-09-1900.
  Εν Παρισίοις.

 3. Ο Μυρέων Αθανάσιος. 28-05-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος. 06-11-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Αργυρουπόλεως Γερμανός. 08-04-1907.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Μελιτουπόλεως Γερμανός. 14-04-1907.
  Εν Κωνσταντινουπόλει.

 7. Ο Φωτικής Χρυσόστομος. 20-01-1908.
  Εν Κωνσταντινουπόλει.

 8. Ο Χριστουπόλεως Ιάκωβος. 16-03-1908.

 9. Ο Χαριουπόλεως Κωνσταντίνος. 06-04-1908.
  Εν Κωνσταντινουπόλει.

 10. Ο Κωνσταντίας Ιωάννης. 29-11-1909.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 11. Ο Σταυρουπόλεως Χριστοφόρος. 12-12-1910.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Εφέσου Ιωακείμ, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας. 05-01-1885.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοπος

 1. Ο Ανέων Άνθιμος. 10-07-1883.
  Έδρα Σώκια (Soke).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Μυρίνης Αλέξανδρος. 18-07-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σμύρνης Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 27-09-1865. (+ 23-01-1910).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

 2. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 23-05-1902. (Εκλογή 11-03-1910, από Δράμας).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοπος

 1. Ο Μοσχονησίων Νικόδημος. 19-04-1892.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τράλλεων Χρυσόστομος. 26-12-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία Μητροπόλεων.

 1. Ο Χαλκηδόνος Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 12-03-1867.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 2. Ο Νικαίας Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 27-07-1877. (+ 29-03-1910).
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 3. Ο Προικοννήσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 30-10-1877.
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 4. Ο Κρήνης Θεόκλητος, υπέρτιμος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 5. Ο Νικομηδείας Αλέξανδρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -04-1881. (Εκλογή 25-11-1910, από Θεσσαλονίκης).
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 6. Ο Καισαρείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. -08-1886. (Εκλογή 27-03-1910, από Αγκύρας).
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

 7. Ο Κυζίκου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 29-08-1887.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 8. Ο Ικονίου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 23-07-1889.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 9. Ο Νικαίας Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-09-1889. (Εκλογή 13-05-1910, από Πελαγωνείας).
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 10. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Πανάρετος, υπέρτιμος. -02-1892. (Εκλογή 12-08-1910, από Καλλιουπόλεως).
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 11. Ο Προύσης Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 15-03-1892.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 12. Ο Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 14-03-1893.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 13. Ο Φιλαδελφείας Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 13-03-1894.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 14. Ο Πισιδίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 20-07-1895.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 15. Ο Αμασείας Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 25-02-1896.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 16. Ο Τραπεζούντος Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 10-03-1896.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 17. Ο Κολωνείας Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 16-05-1899.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

 18. Ο Αγκύρας και Κοτυαείου Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 06-08-1901. (Εκλογή 01-04-1910, από Κορυτσάς).
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 19. Ο Κυδωνιών Γρηγόριος, υπέρτιμος. 03-11-1902.
  Έδρα Κυδωνίες (Ayvalik).

 20. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Λαυρέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 22-05-1905.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 21. Ο Ροδοπόλεως Κύριλλος,  υπέρτιμος. 04-10-1909.
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αριστείας Ιερόθεος. 17-12-1900.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Αμφιπόλεως Ευγένιος. 07-05-1906.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 3. Ο Δαφνουσίας Κωνσταντίνος. 14-09-1908.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 4. Ο Πατάρων Μελέτιος. 19-12-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Πισιδίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

στ) Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 30-03-1875.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

 2. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 07-06-1875.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol). Προσωρινή έδρα Αγαθούπολη (Ahtopol).

 3. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 4. Ο Ξάνθης και Καβάλας Άνθιμος, υπέρτιμος. 18-01-1887. (Εκλογή 25-11-1910, από Σαράντα Εκκλησιών).
  Έδρα Ξάνθη.

 5. Ο Αγχιάλου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 13-06-1887.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 6. Ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 22-05-1888.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 7. Ο Σηλυβρίας Διονύσιος, υπέρτιμος. 23-10-1888.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 8. Ο Μαρωνείας Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 23-02-1892.
  Έδρα Κομοτηνή.

 9. Ο Τυρολόης και Σερεντίου Νικηφόρος, υπέρτιμος. 30-08-1892.
  Έδρα Τυρολόη (Corlu).

 10. Ο Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 06-06-1894. (Εκλογή 12-08-1910, από Ελασσώνος).
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 11. Ο Βιζύης και Μηδείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 25-11-1899.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 12. Ο Φιλιππουπόλεως Σμάραγδος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 27-02-1900. (Εκλογή 05-08-1910, από Μογλενών).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 13. Ο Γάνου και Χώρας Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 14-05-1900.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 14. Ο Αίνου και Τραϊανουπόλεως Ιωακείμ, υπέρτιμος. 01-12-1902.
  Έδρα (Δεδέ Αγάτς) Αλεξανδρούπολη.

 15. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Φιλόθεος, υπέρτιμος. 02-03-1903.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 16. Ο Σαράντα Εκκλησιών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 18-05-1903. (Εκλογή 25-11-1910, από Ελαίας).
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).

 17. Ο Λιτίτσης Νικόδημος, υπέρτιμος. 25-02-1907.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 18. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Καλλίνικος, υπέρτιμος. 31-08-1908. (Εκλογή 12-08-1910, από Αδριανουπόλεως).
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 19. Ο Μετρών και Αθύρων Γρηγόριος, υπέρτιμος. 27-09-1909.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 20. Ο Μεσημβρίας, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 21. Ο Βάρνης, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Βάρνα (Varna).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ναζιανζού Ιωάννης. 05-09-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 14-01-1890. (Εκλογή 25-11-1910, από Ξάνθης).
Έδρα Θεσσαλονίκη.

 Επίσκοποι

 1. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Παρθένιος. 22-01-1887.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 2. Ο Αρδαμερίου Δωρόθεος. 10-11-1896.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 3. Ο Κίτρους Παρθένιος. 22-02-1904.
  Έδρα Κατερίνη.

 4. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Φώτιος. 01-07-1907.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 5. Ο Καμπανίας Φώτιος. 29-08-1907.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ροδοστόλου Αλέξανδρος. 27-10-1907.
  Βοηθός της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.

η) Λοιποί των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων Μητροπολίτες.

 1. Ο Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 07-03-1876. (+ 14-06-1910).
  Έδρα Κοζάνη.

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος, υπέρτιμος.14-08-1877. (Εκλογή 05-08-1910, από Φιλιππουπόλεως).
  Έδρα Κοζάνη.
  Σημείωση: Την 01-07-1910 εξελέγη Μητροπολίτης Σερβίων ο Γάνου Σεραφείμ, ο οποίος δεν αποδέχθηκε την εκλογή.

 3. Ο Βερροίας και Ναούσης Λουκάς, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 02-02-1886.
  Έδρα Βέρροια.

 4. Ο Δεβρών και Βελισσού Παρθένιος, υπέρτιμος. 08-07-1895.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 5. Ο Καστορίας Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 15-12-1896.
  Έδρα Καστοριά.

 6. Ο Σερρών Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 08-07-1901.
  Έδρα Σέρρες.

 7. Ο Βοδενών Τιμόθεος, υπέρτιμος. 08-07-1901. (Εκλογή 18-05-1910, από Μεσημβρίας).
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 8. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Αρσένιος. υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 12-08-1901. (Εκλογή 10-06-1910, από Ειρηνουπόλεως).
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 9. Ο Δράμας και Ζιχνών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 07-10-1901. (Εκλογή 13-03-1910, από Γρεβενών).
  Έδρα Δράμα.

 10. Ο Πελαγωνείας Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 31-03-1902. (Εκλογή 13-05-1910, από Βοδενών).
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 11. Ο Πρεσπών και Αχριδών Ιωακείμ, υπέρτιμος. 17-11-1902.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 12. Ο Ελευθερουπόλεως Γερμανός, υπέρτιμος. 15-08-1903.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 13. Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 02-11-1903.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 14. Ο Σκοπίων Βικέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 15-10-1905.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 15. Ο Μελενίκου Αιμιλιανός, υπέρτιμος. 10-09-1906.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 16. Ο Σισανίου και Σιατίστης Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-10-1906.
  Έδρα Σιάτιστα.

 17. Ο Γρεβενών Αιμιλιανός, υπέρτιμος. 26-10-1906. (Εκλογή 16-03-1910, από Πέτρας).
  Έδρα Γρεβενά.

 18. Ο Νευροκοπίου Δαμασκηνός, υπέρτιμος. 15-08-1907.
  Έδρα Νευροκόπι (Gotse Delchev).

 19. Ο Μογλενών Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 08-08-1910.
  Έδρα Φλώρινα.

 20. Ο Ελασσώνος και Δομενίκου Νεόφυτος, υπέρτιμος. 22-08-1910.
  Έδρα Ελασσώνα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Γλαβινίτσης Βαρνάβας. 10-04-1910.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δεβρών.

θ) Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 04-02-1879. (+ 13-01-1910).
  Έδρα Πρέβεζα.

 2. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Βασίλειος, υπέρτιμος. 14-02-1893.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 3. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 24-07-1894. (Εκλογή 13-03-1910, από Ρόδου).
  Έδρα Πρέβεζα.

 4. Ο Ιωαννίνων Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 30-04-1895. (Εκλογή 16-03-1910, από Καισαρείας).
  Έδρα Ιωάννινα.

 5. Ο Παραμυθίας και Φιλιατών Νεόφυτος, υπέρτιμος. 28-09-1897.
  Έδρα Παραμυθιά.

 6. Ο Δυρραχίου Ιωάννης, υπέρτιμος. 1899.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 7. Ο Κορυτσάς Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 02-03-1903. (Εκλογή 08-06-1910, από Στρωμνίτσης).
  Έδρα Κορυτσά (Korça).
  Σημείωση: Στις 13-05-1910 εξελέγη Μητροπολίτης Κορυτσάς ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Γεωργιάδης, ο οποίος δεν αποδέχθηκε την εκλογή.

 8. Ο Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων, υπέρτιμος. 16-07-1906.
  Έδρα Κόνιτσα.

 9. Ο Βελεγράδων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 13-09-1909.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Περιστεράς Μελέτιος. 12-09-1899.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ιωαννίνων.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Προσωρινός Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Μπαλτατζής.
Έδρα Μέτσοβο.

ι) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 28-12-1886.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 04-02-1879.
  Έδρα Χανιά.

 2. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Διονύσιος. 08-03-1881. (+ 12-06-1910).
  Έδρα Ρέθυμνο.

 3. Ο Πέτρας Τίτος. 23-12-1889
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 4. Ο Ιεράς και Σητείας Αμβρόσιος. 28-01-1890.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 5. Ο Λάμπης και Σφακίων Αγαθάγγελος. 17-03-1896.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος (Κισσός Αγίου Βασιλείου).

 6. Ο Αρκαδίας Βασίλειος. 30-06-1902.
  Έδρα Άγιοι Δέκα Ηρακλείου.

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Άνθιμος. 20-07-1903.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 8. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Χρύσανθος. 28-10-1910.
  Έδρα Ρέθυμνο.

ια) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Μηθύμνης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 04-10-1887.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 2. Ο Κώου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 29-04-1890.
  Έδρα Κως.

 3. Ο Χίου Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 02-04-1892.
  Έδρα Χίος.

 4. Ο Ρόδου Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 03-05-1892. (Εκλογή 13-03-1910, από Ιωαννίνων).
  Έδρα Ρόδος.

 5. Ο Λέρου και Καλύμνου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων νήσων. 27-06-1893.
  Έδρα Κάλυμνος.

 6. Ο Μυτιλήνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 18-05-1897.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 7. Ο Καρπάθου και Κάσου Ευγένιος, υπέρτιμος. 27-06-1899.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 8. Ο Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 23-02-1903.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 9. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Γεννάδιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 09-10-1905.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 10. Ο Ίμβρου Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 06-08-1908.
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος:  Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πτέρης.
Έδρα Πάτμος.

ιβ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Βόσνης Ευγένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 17-12-1900.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 2. Ο Ρασκοπρεσρένης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 21-01-1901.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 3. Ο Ερσεκίου Πέτρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-05-1903.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 4. Ο Βανιαλούκας και Βιχάτσης Βασίλειος, υπέρτιμος. 28-09-1908.
  Έδρα Βανιαλούκα (Banja Luka).

 5. Ο Σβορνικίου Ιλαρίων, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 02-05-1910.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

ιγ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Ζ΄. 13-07-1869.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ο Ε΄. 30-01-1876.

 3. Ο π. Ιωαννίνων Σωφρόνιος. 19-06-1863. (+ 15-11-1910).

 4. Ο π. Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος. 30-06-1867. (Παραίτηση 12-08-1910).

 5. Ο π. Ερσεκίου Ιγνάτιος. 27-01-1868.

 6. Ο π. Αδριανουπόλεως Κύριλλος. 15-02-1870.

 7. Ο π. Ελευθερουπόλεως Μακάριος. 02-05-1870. (+ 14-04-1910).

 8. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

 9. Ο π. Μογλενών Καλλίνικος. 02-04-1872.

 10. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.

 11. Ο π. Κορυτσάς Χρύσανθος. 15-09-1874.

 12. Ο π. Νικομηδείας Φιλόθεος. 31-08-1875. (Παραίτηση 23-11-1910).

 13. Ο π. Ανέων Κωνσταντίνος. 02-11-1875.

 14. Ο π. Δρυϊνουπόλεως Γρηγόριος. 28-11-1876.

 15. Ο π. Κώου Παύλος. 21-09-1880.

 16. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νείλος. 28-08-1883.

 17. Ο π. Κασσανδρείας Ιωάννης. 30-01-1885.

 18. Ο π. Αίνου Λεόντιος. 29-09-1885.

 19. Ο Λαμψάκου Γεννάδιος. 03-11-1885. (+ 27-04-1910).

 20. Ο π. Ροδοπόλεως Λεόντιος. 16-03-1886.

 21. Ο π. Μεσημβρίας Χαρίτων. 21-09-1886.

 22. Ο π. Χίου Κωνσταντίνος. 26-07-1887.

 23. Ο π. Κώου Νικόδημος. 17-03-1891.

 24. Ο π. Μετρών και Αθύρων Ιωακείμ. 20-09-1892.

 25. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Κωνσταντίνος. 18-02-1896.

 26. Ο π. Δεβρών και Βελισσού Πολύκαρπος. 06-02-1900.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.