Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σταχτοτσικνιάς

Ardea cinerea (Ardeidae)
Φωτο: Πάρκο [...]

Share

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla cinerea (Motacillidae)
Φωτο: Γιάννινα, [...]

Share

Πάπια

Anas platyrhynchos (Anatidae)
Πρασινοκέφαλη πάπια, η πιο συνηθισμένη. Φωτο: Πάρκο [...]

Share

Νανοβουτηχτάρι

Tachybaptus ruficollis (Podicipedidae)
Φωτο: Λίμνη [...]

Share

Καστανοκέφαλος γλάρος

Chroicocephalus ridibundus
Ενας γλάρος του γλυκού νερού. Στη λίμνη [...]

Share

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus
Σαν παπίτσες στη λίμνη Ιωαννίνων [...]

Share

Αγαπόρνις

Agapornis roseicollis (Αγαπόρνις ο ροδινόλαιμος ή κοκκινοκέφαλος)
Πολύ αγαπησιάρικα και παιχνιδιάρικα παπαγαλάκια, αιώνιοι σύντροφοι με το ταίρι τους, ελεύθερα στη Ζάκυνθο (κτήμα ΓΤΜΑ), και ενίοτε στα κεφάλια της [...]

Share

Νεροκότσυφας

Cinclus cinclus (Κίγκλος o γνήσιος)
Στον Λούρο [...]

Share

Κοράκι

Corvus Corax
στον Ακροκόρινθο. Περισσότερες πληροφορίες [...]

Share

Αετομάχος

Lanius collurio (Αετομάχος ο κολλυρίων)
Φωτο: Λέχαιον Περισσότερες πληροφορίες [...]

Share

Κυστικόλη

Cisticola juncidis
Φωτο: Λέχαιον Περισσότερες πληροφορίες [...]

Share

Τσαλαπετεινός

Upupa epops (Έποψ ο γνήσιος)
Στη Ζάκυνθο, στο Πόρτο αλλά και αρκετοί στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες [...]

Share

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata
Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Φωτο Ζάκυνθος, κτήμα [...]

Share

Μαυρολαίμης

Saxicola torquata
μάλλον θηλυκό. Προς [...]

Share