Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Κάππαρη

Οικογένεια: Capparaceae, Kaperngew?chse / Capers
Capparis [...]

Share

Ραϊχάρδια

Οικογένεια: Asteraceae, Korbbl?tler / Composites
Reichardia [...]

Share

Νιγέλλα

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)
Νιγέλλα η δαμασκηνή (Nigella [...]

Share

Χαρουπιά

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Κερατονία η κερατέα (Ceratonia [...]

Share

Σιληνή

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες (Caryophyllaceae, Nelkengew?chse / Campions)
Silene [...]

Share

Φυστικιά

Οικογένεια: Ανακαρδιίδες (Anacardiaceae, Sumachgew?chse / Sumachs)
Πιστακία η γνησία (Pistacia [...]

Share

Τριγονέλλα

Οικογένεια: Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes
Trigonella [...]

Share

Κυδωνιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Κυδωνέα η προμήκης, Cydonia [...]

Share

Αρκουδόβατος

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)
Σμίλαξ η τραχεία (Smilax [...]

Share

Αγριοαχλαδιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Πύρος ο αμυγδαλόμορφος ( Pyrus [...]

Share

Μυρώνι

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Scandix [...]

Share

Βελονίδα (πηρουνιά)

Οικογένεια: Γερανιίδες (Geraniaceae, Storchschnabelgew?chse / Crane’s-Bills)
Erodium [...]

Share

Βοιδόγλωσσα (Άγχουσα)

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)
Anchusa [...]

Share

Στύφνος

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)
Σολανόν το μέλαν (Solanum [...]

Share

Συκιά

Οικογένεια: Μορείδες (Moraceae, Maulbeergew?chse / Mulberries)
Φίκος ο καιρικός (Ficus [...]

Share

Τριανταφυλλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Ροδή (Rosa) Διάφορες ανθοκομικές [...]

Share

Ελιά

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)
Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. ευρωπαϊκή (Olea europaea var. europaea) και Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. δασική (Olea europaea var. sylvestris) κν. [...]

Share

Αμπέλι

Οικογένεια: Αμπελίδες (Vitaceae, Weinrebengew?chse / Grape-Vines)
Άμπελος η οινοφόρος (Vitis [...]

Share

Μαϊντανός

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Πετροσέλινον το ούλον (Petroselinum [...]

Share

Παπαρούνα

Οικογένεια: Παπαβερίδες (Papaveraceae)
Μήκων η ροιάς (Papaver [...]

Share

Καυκαλήθρα

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)
Τορδύλιον το άπουλον (Tordylium [...]

Share

Πορτοκαλιά

Οικογένεια : Ρουτίδες (Rutaceae)
Κιτρέα η σινική (Citrus [...]

Share

Βερυκοκιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Αρμενιακή η κοινή (Armeniaca vulgaris) ή Προύνος η αρμενιακή (Prunus [...]

Share

Αμυγδαλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Αμυγδαλή η κοινή (Amygdalus communis) ή Προύνος η γλυκειά (Prunus dulcia ή [...]

Share

Ραδίκι

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Κιχώριον το ίντυβον (Cichorium [...]

Share