Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1906

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Γ΄. 11-12-1864.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σάρδεων Μιχαήλ. 15-07-1901.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Παμφίλου Μελισσηνός. 09-11-1897.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Συνάδων Ευγένιος. 27-06-1899.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Περιστεράς Μελέτιος. 12-09-1899.
  Εν Ιωαννίνοις.

 4. Ο Σεβαστείας Άνθιμος. 17-09-1900.
  Εν Παρισίοις.

 5. Ο Ελαίας Αγαθάγγελος. 18-05-1903.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Μυρέων Αθανάσιος. 28-05-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος. 06-11-1906.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Εφέσου Ιωακείμ, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας. 05-01-1885.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοπος

 1. Ο Ανέων Άνθιμος. 10-07-1883.
  Έδρα Σώκια (Soke).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ειρηνουπόλεως Αρσένιος. 12-08-1901.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ερυθρών Ιωακείμ. 17-11-1902.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 27-09-1865.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοπος

 1. Ο Μοσχονησίων Νικόδημος. 19-04-1892. (Εκλογή 23-05-1906, από Αβύδου).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία Μητροπόλεων.

 1. Ο Αμασείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου.. 27-02-1855.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 2. Ο Χαλκηδόνος Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 12-03-1867.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 3. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος, υπέρτιμος. 30-06-1867.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 4. Ο Νικομηδείας Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 31-08-1875.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 5. Ο Νικαίας Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 27-07-1877.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 6. Ο Προικοννήσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 30-10-1877.
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 7. Ο Κρήνης Θεόκλητος, υπέρτιμος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 8. Ο Προύσης Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 04-02-1879.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 9. Ο Κυζίκου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 08-09-1882.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 10. Ο Ροδοπόλεως Λεόντιος, υπέρτιμος. 16-03-1886. (Εκλογή 10-10-1906, από Φιλαδελφείας).
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik).

 11. Ο Αγκύρας και Κοτυαείου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. -08-1886.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 12. Ο Ικονίου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 23-07-1889.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 13. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 14-03-1893.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 14. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 09-05-1893. (+ 18-06-1906).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 15. Ο Φιλαδελφείας Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 13-03-1894. (Εκλογή 10-10-1906, από Δυρραχίου).
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 16. Ο Καισαρείας Γερβάσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 30-04-1895.
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

 17. Ο Πισιδίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 20-07-1895. (Εκλογή 03-06-1906, από Γάνου).
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 18. Ο Τραπεζούντος Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 10-03-1896. (Εκλογή 29-06-1906, από Βελλάς).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 19. Ο Κολωνείας Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 16-05-1899.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

 20. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Λαυρέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 22-05-1905.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αριστείας Ιερόθεος. 17-12-1900.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Λεύκης Γερμανός. 02-03-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 3. Ο Αμφιπόλεως Ευγένιος. 07-05-1906.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Μαζμανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 30-03-1875.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Μετρών και Αθύρων Ιωακείμ. 20-09-1892.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Σμάραγδος. 27-02-1900.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χαριουπόλεως Φιλόθεος. 02-03-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 15-02-1870.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 2. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 07-06-1875.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol). Προσωρινή έδρα Αγαθούπολη (Ahtopol).

 3. Ο Φιλιππουπόλεως Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 14-08-1877.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 4. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 5. Ο Αίνου Λεόντιος, υπέρτιμος. 29-09-1885.
  Έδρα (Δεδέ Αγάτς) Αλεξανδρούπολη.

 6. Ο Βάρνης Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 09-03-1886. (+ 02-02-1906).
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 7. Ο Σαράντα Εκκλησιών Άνθιμος, υπέρτιμος. 18-01-1887. (Εκλογή 03-05-1906, από Πρεσπών).
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).
  Σημείωση: Η Ι.Μ. Σαράντα Εκκλησιών ιδρύθηκε στις 27-04-1906.

 8. Ο Γάνου και Χώρας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 13-06-1887. (Εκλογή 22-08-1906, από π. Μελενίκου).
  Έδρα Χώρα (Hora).
  Σημείωση: Στις 03-06-1906 εξελέγη προεδρικώς Μητροπολίτης Γάνου ο Βερροίας Κωνστάντιος, ο οποίος παραιτήθηκε αρχές Αυγούστου του 1906.

 9. Ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 22-05-1888.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 10. Ο Σηλυβρίας Διονύσιος, υπέρτιμος. 23-10-1888.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 11. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 24-09-1889.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 12. Ο Ξάνθης Ιωακείμ, υπέρτιμος. 14-01-1890.
  Έδρα Ξάνθη.

 13. Ο Βιζύης και Μηδείας Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 17-03-1891.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 14. Ο Μαρωνείας Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 23-02-1892.
  Έδρα Κομοτηνή.

 15. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Ιερώνυμος, υπέρτιμος. 02-04-1892.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 16. Ο Λιτίτσης Νικηφόρος, υπέρτιμος. 30-08-1892.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 17. Ο Βάρνης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 28-09-1897. (Εκλογή 27-04-1906, από Μοσχονησίων).
  Έδρα Βάρνα (Varna). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 18. Ο Μεσημβρίας Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 08-07-1901. (Εκλογή 25-05-1906, από Τρωάδος).
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Ιωακείμ. 01-12-1902.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ξάνθης.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. -04-1881.
Έδρα Θεσσαλονίκη.

 Επίσκοποι

 1. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Παρθένιος. 22-01-1887. (Εκλογή 07-11-1906, από Καμπανίας).
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 2. Ο Καμπανίας Ιλαρίων. 18-03-1890. (Εκλογή 08-11-1906, από π. Ιερισσού).
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 3. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Παρθένιος. 08-07-1895.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 4. Ο Αρδαμερίου Δωρόθεος. 10-11-1896.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 5. Ο Κίτρους Παρθένιος. 22-02-1904.
  Έδρα Κατερίνη.

θ) Λοιποί των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων Μητροπολίτες.

 1. Ο Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 07-03-1876.
  Έδρα Κοζάνη.

 2. Ο Κασσανδρείας Ιωάννης, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 30-01-1885.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 3. Ο Σερρών Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 29-08-1887.
  Έδρα Σέρρες.

 4. Ο Ελευθερουπόλεως Πανάρετος, υπέρτιμος. -02-1892.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 5. Ο Ελασσώνος και Δομενίκου Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 06-06-1894.
  Έδρα Ελασσώνα.

 6. Ο Καστορίας Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 25-02-1896.
  Έδρα Καστοριά.

 7. Ο Μογλενών Άνθιμος, υπέρτιμος. 25-11-1899.
  Έδρα Φλώρινα.

 8. Ο Δεβρών και Βελισσού Πολύκαρπος, υπέρτιμος.06-02-1900.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 9. Ο Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 14-05-1900.
  Έδρα Σιάτιστα.

 10. Ο Πελαγωνείας Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 11-03-1901.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 11. Ο Βερροίας και Ναούσης Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 08-07-1901. (Εκλογή 29-06-1906, από Σταυρουπόλεως).
  Έδρα Βέρροια.

 12. Ο  Γρεβενών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 07-10-1901.
  Έδρα Γρεβενά.

 13. Ο Βοδενών Στέφανος, υπέρτιμος. 31-03-1902.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 14. Ο Δράμας και Ζιχνών Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 23-05-1902.
  Έδρα Δράμα.

 15. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 03-11-1902.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 16. Ο Πρεσπών και Αχριδών Γερμανός, υπέρτιμος. 15-08-1903. (Εκλογή 23-05-1906, από Ναζιανζού).
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 17. Ο Νευροκοπίου Θεοδώρητος, υπέρτιμος.16-11-1903.
  Έδρα Νευροκόπι (Gotse Delchev).

 18. Ο Σκοπίων Βικέντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 15-10-1905.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 19. Ο Μελενίκου Αιμιλιανός, υπέρτιμος. 10-09-1906.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).
  Σημείωση: Στις 22-08-1906 εξελέγη Μητροπολίτης Μελενίκου ο Νευροκοπίου Θεοδώρητος, ο οποίος όμως δεν αποδέχθηκε την εκλογή.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Πέτρας Αιμιλιανός. 26-10-1906.
  Βοηθός της Ι.Μ. Πελαγωνείας.

ι) Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Παραμυθίας και Φιλιατών Καλλίνικος, υπέρτιμος. 13-04-1880. (+ 30-09-1906).
  Έδρα Παραμυθιά.

 2. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Λουκάς, υπέρτιμος. 02-02-1886.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 3. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 15-03-1892.
  Έδρα Πρέβεζα.

 4. Ο Ιωαννίνων Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 03-05-1892. (Εκλογή 01-06-1906, από Πισιδίας).
  Έδρα Ιωάννινα.

 5. Ο Βελεγράδων Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 14-02-1893.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 6. Ο Δυρραχίου Ιωάννης, υπέρτιμος. 1899. (Εκλογή 10-10-1906, από Ξανθουπόλεως).
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 7. Ο Κορυτσάς Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 06-08-1901. (Εκλογή 10-10-1906, από Ροδοπόλεως).
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 8. Ο Κορυτσάς Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 19-05-1902. (+ 09-09-1906).
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 9. Ο Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων, υπέρτιμος. 16-07-1906.
  Έδρα Κόνιτσα.

 10. Ο Παραμυθίας και Φιλιατών Ιερόθεος, υπέρτιμος. 08-10-1906.
  Έδρα Παραμυθιά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Οικονόμος Δημήτριος Σεκαράς.
Έδρα Μέτσοβο.

ια) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 28-12-1886.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 04-02-1879.
  Έδρα Χανιά.

 2. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Διονύσιος. 08-03-1881.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 3. Ο Πέτρας Τίτος. 23-12-1889
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 4. Ο Ιεράς και Σητείας Αμβρόσιος. 28-01-1890.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 5. Ο Λάμπης και Σφακίων Αγαθάγγελος. 17-03-1896.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος (Κισσός Αγίου Βασιλείου).

 6. Ο Αρκαδίας Βασίλειος. 30-06-1902.
  Έδρα Άγιοι Δέκα Ηρακλείου.

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Άνθιμος. 20-07-1903.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Ίμβρου Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 20-07-1877.
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 2. Ο Χίου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 26-07-1887.
  Έδρα Χίος.

 3. Ο Μηθύμνης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 04-10-1887.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 4. Ο Καρπάθου και Κάσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 29-04-1890.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 5. Ο Λέρου και Καλύμνου Γερμανός, υπέρτιμος. 27-06-1893.
  Έδρα Κάλυμνος.

 6. Ο Ρόδου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 24-07-1894.
  Έδρα Ρόδος.

 7. Ο Κώου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 15-12-1896.
  Έδρα Κως.

 8. Ο Μυτιλήνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 18-05-1897.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 9. Ο Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 23-02-1903.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 10. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Γεννάδιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 09-10-1905.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Βάτικας.
Έδρα Πάτμος.

ιγ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Βόσνης Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 12-07-1892.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 2. Ο Σβορνικίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 27-07-1897.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 3. Ο Βανιαλούκας και Βιχάτσης Ευγένιος, υπέρτιμος. 17-12-1900.
  Έδρα Βανιαλούκα (Banja Luka).

 4. Ο Ρασκοπρεσρένης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 21-01-1901.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 5. Ο Ερσεκίου Πέτρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-05-1903.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

ιδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος ο Η΄. 18-12-1867.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Ζ΄. 13-07-1869.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ο Ε΄. 30-01-1876.

 4. Ο π. Ιωαννίνων Σωφρόνιος. 19-06-1863. (Παραίτηση 01-06-1906).

 5. Ο π. Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος. 09-08-1864. (+ 08-03-1906).

 6. Ο π. Ερσεκίου Ιγνάτιος. 27-01-1868.

 7. Ο π. Γάνου και Χώρας Κωνστάντιος. 06-12-1868. (Εκλογή 03-06-1906, από Βερροίας. Παραίτηση Αύγουστος 1906).

 8. Ο π. Ελευθερουπόλεως Μακάριος. 02-05-1870.

 9. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

 10. Ο π. Μογλενών Καλλίνικος. 02-04-1872.

 11. Ο π. Νευροκοπίου Νεόφυτος. 24-10-1872.

 12. Ο π. Μαρωνείας Κωνστάντιος. 22-04-1873.

 13. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.

 14. Ο π. Κορυτσάς Χρύσανθος. 15-09-1874.

 15. Ο π. Ανέων Κωνσταντίνος. 02-11-1875.

 16. Ο π. Δρυϊνουπόλεως Γρηγόριος. 28-11-1876.

 17. Ο π. Κίτρους Θεόκλητος. 06-03-1877.

 18. Ο π. Προικοννήσου Βενέδικτος. 18-06-1877. (+ 16-08-1906).

 19. Ο π. Κώου Παύλος. 21-09-1880.

 20. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νείλος. 28-08-1883.

 21. Ο Λαμψάκου Γεννάδιος. 03-11-1885.

 22. Ο π. Μεσημβρίας Χαρίτων. 21-09-1886. (Παραίτηση 25-05-1906).

 23. Ο π. Νικοπόλεως και Πρεβέζης Γαβριήλ. 18-10-1887. (+ 18-12-1906).

 24. Ο π. Πρόεδρος Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιωακείμ. 10-04-1888. (Παύση 07-11-1906. + 07-12-1906).

 25. Ο π. Δεβρών και Βελισσού Άνθιμος. 21-05-1888.

 26. Ο π. Μεσημβρίας Γεννάδιος. 14-01-1890.

 27. Ο π. Νευροκοπίου Νικόδημος. -11-1895.

 28. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Κωνσταντίνος. 18-02-1896.

 29. Ο π. Μελενίκου Ειρηναίος. 02-11-1903. (Παραίτηση 11-08-1906).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.